Veiligheid en handhaving

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad, waar Vlaardingers en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en houden van de basisveiligheid. Dit lukt met inzet van politie, brandweer, Toezicht en Handhaving, jongerenwerkers en bewoners en extra aandacht voor High Impact Crimes. High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven

Binnen de gemeente werken meerdere partijen aan het veiliger maken van Vlaardingen. Op deze pagina vindt u informatie over een aantal diensten en over wat u zelf kunt bijdragen aan uw veiligheid.

 • Toezicht en Handhaving

  Onze medewerkers van Toezicht en Handhaving doen er zoveel mogelijk aan om alledaagse ergernissen van inwoners en bezoekers te voorkomen of te verhelpen. Een handhaver ziet erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Dit doet de handhavers in alle wijken van Vlaardingen en daarnaast voeren ze controles uit op bedrijventerreinen.

 • Buurtpreventie

  De gemeente en politie doen iedere dag hun uiterste best om de stad schoon, heel en veilig te houden. Zij krijgen hulp van buurtpreventieteams en Buurt WhatsApp groepen.

 • Buurt WhatsApp

  Met een Buurt WhatsAppgroep kunnen buurtbewoners elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt. Zo is iedereen alert op wat er in de buurt gebeurt en wordt er samengewerkt aan een veilige buurt. Er zijn in Vlaardingen verschillende WhatsAppgroepen actief.

 • Als de sirene gaat...

  Als de sirene gaat dreigt er acuut gevaar en moet u zo snel mogelijk naar binnen gaan (schuilen). De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt.

 • Burgernet

  Met Burgernet werkt u samen met de gemeente en de politie aan de veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet meedoen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdacht of vermist persoon kan opsporen.

 • Discriminatie melden

  Voelt u zich gediscrimineerd of gepest? Omdat u te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap heeft? Houd het dan niet stil, maar laat u horen. Want melden helpt!

 • Stop heling

  Misschien bent u weleens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag een product op straat of bijvoorbeeld via marktplaats aan te schaffen. De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Dit is niet altijd het geval. Er bestaat namelijk een kans dat wat u aanschaft van diefstal afkomstig is en u zich schuldig maakt aan heling.

 • Provinciale risicokaart

  Voor heel Nederland zijn provinciale risicokaarten ontwikkeld. Op een kaart vindt u informatie over bijvoorbeeld transporten met gevaarlijke stoffen of bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Maar ook over risico's van overstroming. De risicokaart van de provincie Zuid-Holland brengt het allemaal in beeld.

 • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

  Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling.

 • Wijkagenten

  De wijkagent werkt samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs, aan een veilige wijk.

 • Brandweer

  Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten.

 • Bestuurlijke boetes

  Indien mogelijk geeft de gemeentelijke handhaver de overtreder een mondelinge aankondiging. De gemeente stuurt een besluit bestuurlijke boete met daarin vermeld welke overtreding is begaan, door wie, wanneer en waar. Bij dit besluit zit een factuur die binnen 6 weken betaald moet worden.

 • Aanpak hennepkwekerijen

  De gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, de politie, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties en Stedin werken samen om de illegale hennepteelt en de gevaren en overlast die daarmee gepaard gaan een halt toe te roepen.

 • Hoogwateralarmering

  Woont of werkt u in het gebied waar het water op de kades kan komen als het water van de Maas stijgt? Via de Hoogwateralarmering blijft u op de hoogte!

 • Meld een Vermoeden

  Bewoners en ondernemers kunnen een vermoeden van ondermijning melden via de app ‘Meld een vermoeden’. Meld een Vermoeden is hét gemeentelijke centrale meldpunt voor signalen van ondermijning. We spreken over ondermijning als de bovenwereld zich met de onderwereld vermengd. Denk aan drugshandel- en productie, mensenhandel en uitbuiting, witwassen van crimineel geld, verschillende vormen van fraude en cybercrime.