Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad, waar Vlaardingers en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en houden van de basisveiligheid. Dit lukt met inzet van politie, brandweer, Toezicht en Handhaving, jongerenwerkers en bewoners en extra aandacht voor High Impact Crimes. High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven

Binnen de gemeente werken meerdere partijen aan het veiliger maken van Vlaardingen. Op deze pagina vindt u informatie over een aantal diensten en over wat u zelf kunt bijdragen aan uw veiligheid.

 • Toezicht en Handhaving

  Veiligheid en Toezicht en Handhaving Onze medewerkers van Toezicht en Handhaving doen er zoveel mogelijk aan om alledaagse ergernissen van burgers en bezoekers te voorkomen of te verhelpen. Een handhaver ziet erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Dit doet de handhavers in alle wijken van Vlaardingen en daarnaast voeren ze controles uit op bedrijventerreinen.

 • Buurtpreventie

  Buurtpreventie De gemeente en politie doen iedere dag hun uiterste best om de stad schoon, heel en veilig te houden. Zij krijgen hulp van buurtpreventieteams en Buurt WhatsApp groepen.

 • Buurt WhatsApp

  Buurt WhatsApp Met een Buurt WhatsAppgroep kunnen buurtbewoners elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt. Zo is iedereen alert op wat er in de buurt gebeurt en wordt er samengewerkt aan een veilige buurt. Er zijn in Vlaardingen verschillende WhatsAppgroepen actief.

 • Als de sirene gaat...

  Als de sirene gaat Als de sirene gaat dreigt er acuut gevaar en moet u zo snel mogelijk naar binnen gaan (schuilen). De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt.

 • Burgernet

  Burgernet Met Burgernet werkt u samen met de gemeente en de politie aan de veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet meedoen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdacht of vermist persoon kan opsporen.

 • Discriminatie melden

  47 - Discriminatie melden Voelt u zich gediscrimineerd of gepest? Omdat u te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap heeft? Houd het dan niet stil, maar laat u horen. Want melden helpt!

 • Stop heling

  Wat is heling Heling is het kopen, bezitten, verhandelen of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Onder heling valt ook het kopen van producten, waarvan u kunt vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat.

 • Provinciale risicokaart

  Provinciale kaart Voor heel Nederland zijn provinciale risicokaarten ontwikkeld. Op een kaart vindt u informatie over bijvoorbeeld transporten met gevaarlijke stoffen of bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Maar ook over risico's van overstroming. De risicokaart van de provincie Zuid-Holland brengt het allemaal in beeld.

 • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

  Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling.

 • Wijkagenten

  Wijkagenten De wijkagent werkt samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs, aan een veilige wijk.

 • Aanpak hennepkwekerijen

  Hennepkwekerijen De gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, de politie, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties en Stedin werken samen om de illegale hennepteelt en de gevaren en overlast die daarmee gepaard gaan een halt toe te roepen.

 • Hoogwaterregeling

  Hoogwater Hoogwateralarmering: zo blijft u op de hoogte!