Veiligheid en handhaving

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad, waar Vlaardingers en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en houden van de basisveiligheid. Dit lukt met inzet van politie, brandweer, Toezicht en Handhaving, jongerenwerkers en bewoners en extra aandacht voor High Impact Crimes. High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven.

Binnen de gemeente werken meerdere partijen aan het veiliger maken van Vlaardingen. Op deze pagina vindt u informatie over een aantal diensten en over wat u zelf kunt bijdragen aan uw veiligheid.

 • Vlaardingse campagne tegen wapenbezit

  In Nederland neemt het wapenbezit onder jongeren toe. Niet alleen in de vier grote steden, maar ook in andere delen van het land is deze trend te zien. Zo ook in Vlaardingen. Om die reden slaan de gemeente Vlaardingen, politie en jongerenwerk Minters de handen ineen met een campagne tegen wapenbezit.

 • Toezicht en Handhaving

  Onze medewerkers van Toezicht en Handhaving zien erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Dit doen de handhavers in alle wijken van Vlaardingen en daarnaast voeren ze controles uit op bedrijventerreinen.

 • Buurtpreventie

  De gemeente en politie doen iedere dag hun uiterste best om de stad schoon en veilig te houden. Zij krijgen hulp van buurtpreventieteams en Buurt WhatsApp groepen.

 • Buurt WhatsApp

  Met een Buurt WhatsApp-groep kunnen buurtbewoners elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt. Zo werkt iedereen samen aan een veilige buurt. Er zijn in Vlaardingen verschillende WhatsAppgroepen actief.

 • Meld een Vermoeden

  Met de app ‘Meld een vermoeden’ kunnen bewoners en ondernemers (anoniem) meldingen of signalen insturen over (mogelijke) ondermijning in Vlaardingen. De gemeente ontvangt de melding en behandelt deze vertrouwelijk.

 • Stop heling

  Misschien heeft u wel eens voor een klein bedrag een product op straat of bijvoorbeeld via Marktplaats aangeschaft. Zo’n aankoop lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Dit is niet altijd het geval. Er bestaat namelijk een kans dat wat u aanschaft van diefstal afkomstig is en u zich schuldig maakt aan heling.

 • Aanpak hennepkwekerijen

  De gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, de politie, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties en Stedin werken samen om de illegale hennepteelt en de gevaren en overlast die daarmee gepaard gaan een halt toe te roepen.

 • Als de sirene gaat...

  Als de sirene gaat dreigt er acuut gevaar en moet u zo snel mogelijk naar binnen. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt.

 • Burgernet

  Met Burgernet werkt u samen met de gemeente en de politie aan de veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet meedoen, hoe groter de kans is dat de politie snel een verdacht of vermist persoon kan opsporen.

 • Provinciale risicokaart

  Voor heel Nederland zijn provinciale risicokaarten ontwikkeld. Op een kaart vindt u informatie over bijvoorbeeld transporten met gevaarlijke stoffen of bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Maar ook vindt u informatie over risico's van overstroming. De risicokaart van de provincie Zuid-Holland brengt het allemaal in beeld.

 • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

  Huiselijk geweld, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling, komt vaker voor dan u denkt.

 • Discriminatie melden

  Voelt u zich gediscrimineerd of gepest? Omdat u te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap heeft? Houd het dan niet stil, maar laat u horen. Want melden helpt!

 • Wijkagenten

  De wijkagent werkt aan een veilige wijk samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs.

 • Brandweer

  Brand is iets waar we liever niet aan denken. Zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten.

 • Bestuurlijke boetes

  Indien mogelijk geeft de gemeentelijke handhaver de overtreder een mondelinge aankondiging. De gemeente stuurt een besluit bestuurlijke boete waarin staat welke overtreding is begaan, door wie, wanneer en waar. Bij dit besluit zit een factuur die binnen 6 weken betaald moet worden.

 • Hoogwateralarmering

  Woont of werkt u in het gebied waar het water op de kades kan komen als het water van de Maas stijgt? Via de Hoogwateralarmering blijft u op de hoogte!

 • Extreem weer

  We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Hierbij kunt u denken aan regen, onweer, sneeuw, ijzel, extreme kou maar ook extreme hitte. Als het nodig is, verstuurt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut bij extreme weersverwachtingen waarschuwingen voor gevaarlijk weer. Dit doen ze om schade en ongelukken zoveel mogelijk te beperken.

 • Ondermijning

  Ondermijnende criminaliteit vormt een serieuze bedreiging voor de veiligheid van inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders. Het is een diepgeworteld probleem dat ons allemaal raakt, ook de stad Vlaardingen. De gemeente Vlaardingen werkt nauw samen met politie, justitie, de Belastingdienst en andere organisaties om ondermijning te voorkomen, signaleren en aan te pakken.

 • Veiligheidsdag 2023

  14 september 2023

  Kom zaterdag 14 oktober van 10.00 – 16.00 uur naar de Veiligheidsdag op en rond het terrein van de Brandweer, aan de Hoogstad in Vlaardingen. In dit groots opgezette evenement geven wij de inwoners van Vlaardingen graag inzicht in wat we samen met de brandweer en onze andere veiligheidspartners doen om de stad zo veilig mogelijk te maken.