College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de stad. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het coalitieakkoord. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester is zowel de voorzitter van het college als van de gemeenteraad.

De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Zij zijn geen lid van de gemeenteraad. Elk collegelid heeft een eigen takenpakket met een aantal onderwerpen, ook wel portefeuilles genoemd. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Vergaderingen
Het college vergadert elke dinsdag. De besluiten die het college neemt, staan in de openbare besluitenlijst.

 • Samenstelling B&W

  Het college bestaat uit de burgemeester, 6 wethouders en de gemeentesecretaris.

 • B&W-besluiten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. De openbare besluiten uit deze vergadering worden binnen enkele dagen gepubliceerd.

  U kunt de openbare besluitenlijsten inzien van de afgelopen 2 maanden. Oudere besluitenlijsten kunt u terugvinden in het archief van de website via het archief van de website.

 • Contact met het college

  Wilt u de burgemeester of een van de wethouders spreken? Maak dan een afspraak.

 • Uitnodigen collegelid

  Een jubileum van de sportvereniging? De opening van een expositie? De afsluiting van een evenement? Een nieuw pand? De collegeleden vinden het fijn om belangrijke momenten mee te beleven met Vlaardingse inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen.

 • Declaraties

  Voor de uitoefening van hun functie maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.

 • Gemeenschappelijke regelingen

  De gemeente Vlaardingen doet mee in verschillende gemeenschappelijke regelingen.

 • Nieuw coalitieakkoord

  Op 14, 15 en 16 maart van dit jaar vonden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad voor Vlaardingen. Er waren 35 zetels te verdelen over 14 fracties. Inmiddels zijn de onderhandelingen om te komen tot een nieuw college tussen de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP succesvol afgerond. Op 16 mei presenteerden zij het coalitieakkoord op hoofdlijnen ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’ waarin zij de belangrijkste ambities voor de komende jaren beschrijven.