College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de stad. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het coalitieakkoord. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester is zowel de voorzitter van het college als van de gemeenteraad.

De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Zij zijn geen lid van de gemeenteraad. Elk collegelid heeft een eigen takenpakket met een aantal onderwerpen, ook wel portefeuilles genoemd. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Vergaderingen
Het college vergadert elke dinsdag. De besluiten die het college neemt, staan in de openbare besluitenlijst.

 • Samenstelling B&W

  Het college bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en de gemeentesecretaris.

 • B&W besluiten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. De openbare besluiten uit deze vergadering worden binnen enkele dagen gepubliceerd.

  U kunt de openbare besluitenlijsten inzien van de afgelopen 2 maanden. Oudere besluitenlijsten kunt u terugvinden in het archief van de website via het archief van de website.

 • Spreekuur en contact

  Wilt u de burgemeester of een van de wethouders spreken? De wethouders hebben op maandag van 16.00 tot 17.00 uur een spreekuur over de onderwerpen in hun takenpakket. Maak hiervoor wel een afspraak. De burgemeester heeft geen vast spreekuur. Wilt u hem spreken, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.

 • Ontmoet burgemeester Bert Wijbenga

  Onze nieuwe burgemeester Bert Wijbenga wil u graag ontmoeten. Een haringkop worden, dat gaat niet vanzelf, daarvoor moet je je immers onderdompelen in een school of desnoods in een haringvaatje. En dus duikt onze kersverse burgemeester graag de stad in. Helpt u hem een handje tijdens zijn kennismaking met onze stad?

 • Uitnodigen collegelid

  Een jubileum van de sportvereniging? De opening van een expositie? De afsluiting van een evenement? Een nieuw pand? De collegeleden vinden het fijn om belangrijke momenten mee te beleven met Vlaardingse inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen.

 • Declaraties

  Voor de uitoefening van hun functie maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.

 • Gemeenschappelijke regelingen

  De gemeente Vlaardingen doet mee in verschillende gemeenschappelijke regelingen.