Zorg en ondersteuning

Heeft u vragen over zorg, opvoeden, relaties of geldzaken? Loopt u tegen problemen aan waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u terecht bij de Wijkteams Vlaardingen. De wijkteammedewerkers helpen u graag verder. Door te luisteren, mee te denken, u te ondersteunen en zo nodig te verwijzen naar specialisten.

 • Zorgzaam Vlaardingen

  Het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen is 1 van de 8 stadsprogramma’s die zijn benoemd in het coalitieakkoord ‘Groei en Bloei voor Vlaardingen’. Deze programma’s pakken elk grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen aan. Het doel van Zorgzaam Vlaardingen is om zoveel mogelijk in te zetten op preventie en welzijn.

 • Wijkteams Vlaardingen

  Heeft u vragen over zorg, opvoeden, relaties of geldzaken? Loopt u tegen problemen aan waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u terecht bij de Wijkteams Vlaardingen. De wijkteammedewerkers helpen u graag verder. Door te luisteren, mee te denken, u te ondersteunen en zo nodig te verwijzen naar specialisten.

 • Hulpmiddelen en voorzieningen

  Lukt het niet (meer) om alles zelf te doen in uw dagelijkse leven? Door bijvoorbeeld een ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor ondersteuning, zoals een rolstoel of huishoudelijke hulp.

 • Jeugdhulp

  Dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers. Maar soms hebben jongeren psychische klachten of problemen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dan kan het zijn dat u (tijdelijk) extra hulp of ondersteuning nodig heeft.

 • Dak- en thuisloos

  De gemeente Vlaardingen biedt nachtopvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Bij het Centraal Onthaal Loket van de gemeente kunnen passanten zich aanmelden. De nachtopvang vindt plaats in 'De Elementen' in Vlaardingen.

 • Mantelzorg

  Zorgt u voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder of goede vriend? De gemeente biedt advies en ondersteuning.

 • Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)

  U heeft zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Er lijkt sprake te zijn van verward gedrag, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Vlaardingen het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

 • Eenzaamheid

  Samen tegen eenzaamheid door verbondenheid. Net even dat steuntje in de rug richting verbondenheid. Niet alleen voor elkaar, vooral met elkaar.

 • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

  Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling.

 • Discriminatie melden

  Voelt u zich gediscrimineerd, laat u horen. Want melden helpt!

 • Vlaardingen Regenboogstad

  Jezelf zijn en houden van wie je wil! Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in Vlaardingen. Inwoners, verenigingen en organisaties hebben in het voorjaar van 2019 meegedacht over hoe invulling te geven aan Vlaardingen Regenboogstad. Hieruit zijn ideeën voortgekomen voor meer bewustwording, ontmoeting én ondersteuning.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  In Vlaardingen kunt u voor vragen over zorg of ondersteuning terecht bij de Wijkteams Vlaardingen. Voor vragen over inkomen en werk kunt u terecht bij Stroomopwaarts. Maar, vindt u het lastig om hulp te vragen? Of weet u niet precies aan wie en welke vragen u moet stellen? Het kan prettig zijn als er iemand is die u daarbij helpt. De onafhankelijke cliëntondersteuner is er dan voor u. Sinds 1 januari 2023 is Karin Both de onafhankelijke cliëntondersteuner. Zij werkt bij Adviespunt Zorgbelang.

 • Regelingen voor kinderen

  Meedoen is belangrijk voor kinderen. Heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor een bijdrage. Naast de bijdrage voor de sport-, zwem- of muziekles van uw kind, kunt u in via Stichting Leergeld een kindpas, schoolspullenpas, (tweedehands)fiets, computer en verjaardagsbox aanvragen.

 • Op de stoep bij

  In de filmpjes ‘Op de stoep bij…’ staat elke aflevering een ander onderwerp op het gebied van zorg en ondersteuning in Vlaardingen centraal. U kunt de filmpjes op deze pagina nog een rustig opnieuw bekijken. Ook vindt u hier meer informatie.

 • Oekraïne informatiepagina

  14 juni 2023

  De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt nu al meer dan een jaar met verschrikkelijke gevolgen voor het land en de mensen die er wonen. Veel mensen uit Oekraïne hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig heenkomen. Mensen komen onder andere naar Nederland en ook naar Vlaardingen.

 • Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

  De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij willen wij graag dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en een eigen plek in de samenleving hebben. Wij willen graag met u in gesprek over hoe we beschermd wonen en maatschappelijke opvang in onze regio de komende jaren nóg beter kunnen maken. Met uw input gaan wij aan de slag om één Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang voor de MVS-gemeenten op te stellen.

 • Wat is een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)?

  Een IDO heeft een doorverwijsfunctie met:

  een informatiefunctie bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners (vragen beantwoorden en informatie meegeven over bijvoorbeeld het invullen van formulieren voor de overheid) en een hulpfunctie (ter plekke hulp bieden, doorverwijzen naar een cursus basisvaardigheden (w.o. digitale vaardigheden) of naar een andere organisatie.