Zorg en ondersteuning

Heeft u vragen over zorg, opvoeden, relaties of geldzaken? Loopt u tegen problemen aan waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u terecht bij de Wijkteams Vlaardingen. De wijkteammedewerkers helpen u graag verder. Door te luisteren, mee te denken, u te ondersteunen en zo nodig te verwijzen naar specialisten.

 • Wijkteams Vlaardingen

  Heeft u vragen over zorg, opvoeden, relaties of geldzaken? Loopt u tegen problemen aan waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u terecht bij de Wijkteams Vlaardingen. De wijkteammedewerkers helpen u graag verder. Door te luisteren, mee te denken, u te ondersteunen en zo nodig te verwijzen naar specialisten.

 • Hulpmiddelen en voorzieningen

  Lukt het niet (meer) om alles zelf te doen in uw dagelijkse leven? Door bijvoorbeeld een ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor ondersteuning, zoals een rolstoel of huishoudelijke hulp.

 • Jeugdhulp

  Dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers. Maar soms hebben jongeren psychische klachten of problemen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dan kan het zijn dat u (tijdelijk) extra hulp of ondersteuning nodig heeft.

 • Dak- en thuisloos

  De gemeente Vlaardingen biedt nachtopvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Bij het Centraal Onthaal Loket van de gemeente kunnen passanten zich aanmelden. De nachtopvang vindt plaats in 'De Elementen' in Vlaardingen.

 • Mantelzorg

  Zorgt u voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder of goede vriend? De gemeente biedt advies en ondersteuning.

 • Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)

  U heeft zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Er lijkt sprake te zijn van verward gedrag, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Vlaardingen het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

 • Eenzaamheid

  Samen tegen eenzaamheid door verbondenheid. Net even dat steuntje in de rug richting verbondenheid. Niet alleen voor elkaar, vooral met elkaar.

 • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

  Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling.

 • Vlaardingen Regenboogstad

  Jezelf zijn en houden van wie je wil! Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in Vlaardingen. Inwoners, verenigingen en organisaties hebben in het voorjaar van 2019 meegedacht over hoe invulling te geven aan Vlaardingen Regenboogstad. Hieruit zijn ideeën voortgekomen voor meer bewustwording, ontmoeting én ondersteuning.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  In Vlaardingen kunt u voor vragen over zorg of ondersteuning terecht bij de Wijkteams Vlaardingen. Voor vragen over inkomen en werk kunt u terecht bij Stroomopwaarts. Maar, vindt u het lastig om hulp te vragen? Of weet u niet precies aan wie en welke vragen u moet stellen? Het kan prettig zijn als er iemand is die u daarbij helpt. De onafhankelijke cliëntondersteuner is er dan voor u.

 • Regelingen voor kinderen

  Meedoen is belangrijk voor kinderen. Heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor een bijdrage. Naast de bijdrage voor de sport-, zwem- of muziekles van uw kind, kunt u in via Stichting Leergeld een kindpas, schoolspullenpas, (tweedehands)fiets, computer en verjaardagsbox aanvragen.

 • Op de stoep bij

  In de filmpjes ‘Op de stoep bij…’ staat elke aflevering een ander onderwerp op het gebied van zorg en ondersteuning in Vlaardingen centraal. U kunt de filmpjes op deze pagina nog een rustig opnieuw bekijken. Ook vindt u hier meer informatie.

 • Acht weken vluchtelingen te gast

  Er worden voorbereidingen getroffen voor tijdelijke opvang komt voor 50 tot 70 vluchtelingen in een hotelschip in Vlaardingen. Het gaat om opvang voor maximaal acht weken. De gemeente denkt als locatie nu aan de Buitenhaven aan de Oosthavenkade.