Inburgeren

Komt u uit een land buiten de Europese Unie en wilt u voor langere tijd in Nederland wonen? U moet dan een inburgeringstraject doen. U krijgt hierover een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U leert over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. Ook leert u hoe u aan werk kunt komen. Aan het eind doet u examen.

Waarom inburgeren?

Het is belangrijk dat inburgeraars zo snel mogelijk mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Dat is win-win. Goed voor de inburgeraar zelf maar ook goed voor onze stad. Zo kunnen ze waardevolle stadgenoten worden die hun steentje bijdragen aan onze samenleving. We willen dat ze zich welkom voelen en dat ze zich snel thuis voelen. Door de nieuwe wet Inburgering is de gemeente sinds 2022 verantwoordelijk voor inburgering. 

Verschillende groepen inburgeraars

In Vlaardingen kunnen inburgeraars terecht bij Stroomopwaarts. Er zijn verschillende groepen inburgeraars. Voor hen gelden verschillende regels. U vindt die op de website van Stroomopwaarts.
1. Asielmigrant - Als u als vluchteling naar Nederland bent gekomen en nu een verblijfsvergunning heeft.
2. Gezinsmigrant - Als u naar Nederland bent gekomen om bijvoorbeeld met uw partner te trouwen of samen te wonen. 
3. Migrant voor 2022 - Als u tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 begonnen bent met uw inburgering. 

Steunpunt Inburgering Vlaardingen

Vlaardingen heeft ook een plek voor informatie en om elkaar te ontmoeten: Steunpunt Inburgering. Alle inburgeraars kunnen hier terecht. U kunt zonder afspraak binnenlopen op dinsdag tussen 9.30 en 12.30 uur en op donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Adres 

Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen. Telefoonnummer 06-83643085.