Sporten en bewegen

Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse routine. De gemeente Vlaardingen streeft er naar dat iedere Vlaardinger opgroeit en oud wordt met sport en bewegen als vanzelfsprekendheid. Een belangrijk speerpunt in ons beleid is dat de sportaccommodaties bereikbaar, toegankelijk en duurzaam zijn. Daarnaast zet de gemeente zich in voor het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte. Stichting Vlaardingen in Beweging (ViB) voert de activiteiten uit op het gebied van sport- en bewegen. Via www.stichtingvib.nl vindt u een overzicht van de diverse activiteiten voor jong én oud.

 • Scoor een sportzaal

  Scoor snel en makkelijk een sportzaal in Vlaardingen!

 • Sportkaart

  Op zoek naar een sportvereniging, speelplaats of wandelroute?

 • Jongeren op gezond gewicht

  Maar liefst 1 op de 8 kinderen in Nederland is te zwaar. In Vlaardingen ligt deze verhouding zelfs nog iets hoger. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en hebben hogere gezondheidsrisico’s in de toekomst.

 • Gezond oud worden

  Gezond en gelukkig oud worden, dat is waaraan samen gewerkt wordt in het netwerk Gezond oud worden. Veel factoren zijn van invloed op de gezondheid van mensen. Beweging is hier één van.

 • Jeugd- en Volwassenenfonds Sport & Cultuur

  Iedereen die wil sporten, moet dat kunnen doen. Vlaardingen heeft afspraken met twee fondsen die de contributie voor het sporten betalen als u zelf onvoldoende geld daarvoor heeft:
  - Het jeugdfonds Sport & Cultuur: voor iedereen tot en 17 jaar
  - Het volwassenfonds Sport & Cultuur: voor iedereen vanaf 18 jaar.

 • Aangepast sporten

  Heeft u een beperking en wilt u sporten of bewegen? De kans is groot dat er een geschikte sport bestaat! Uniek Sporten heeft een overzicht van sporten en filmpjes om te laten zien wat de sporten inhouden. Het regionale aanbod voor sport- en beweegactiviteiten is te vinden via www.unieksporten.nl en via de app Uniek Sporten.

 • Flip Vethaaktrofee

  Vlaardingen kent veel actieve sporters op top- en recreatief niveau. De gemeente wil sporters met bijzondere successen extra in het zonnetje zetten. Dit doen we met de Flip Vethaaktrofee, de sportprestatieprijs voor én door Vlaardingers, ontworpen door de Vlaardingse kunstenaar Frans de Winter.

 • Geocache plaatsen

  Geocaching is het zoeken naar een ‘schat’ (geocache) met een GPS aan de hand van geografische coördinaten.

 • Vlaardings sportakkoord en kadernota Sport en Bewegen

  De gemeente Vlaardingen kent sport en bewegen een belangrijke plaats toe in het fysieke en sociale domein. De basis voor de toekomst is aanwezig in het sterke verenigingsleven, goede sportaccommodaties, ondersteuning en organisatie om Vlaardingers in beweging te krijgen.