Onderzoek en cijfers

 • Vlaardings internet panel

  De gemeente vindt het belangrijk te weten wat uw mening is. Iedereen kan zijn stem laten horen in het Vlaardingse Internet Panel.

 • Vlaardingen in kaart

  Van een eenvoudige plattegrond tot een uitgebreide interactieve kaart: u kunt gebruik maken van de kaarten van de gemeente Vlaardingen.

 • Open data

  De gemeente Vlaardingen legt veel gegevens vast in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken. Zo worden gegevens vastgelegd over objecten in de openbare ruimte, zoals straatverlichting, straatmeubilair, bomen et cetera. Deze overheidsdata worden vastgelegd in gemeentelijke informatiesystemen, maar kunnen als open data ook voor burgers en bedrijven van grote waarde zijn.

 • Burgerpeiling

  Wat vindt u van de stad en de wijk waarin u woont? Heeft u zich voor uw wijk ingezet? En wat vindt u van de dienstverlening van de gemeente? Dit zijn zomaar een paar vragen die ruim 1.000 inwoners hebben beantwoord voor de Burgerpeiling 2022. De gemeente wil graag inzicht in wat de inwoners vinden van hun stad, hun buurt en de dienstverlening die gemeente aan haar inwoners biedt. Daarom heeft onderzoeksbureau Het PON & Telos hier onderzoek naar gedaan.