Wonen

 • Actieplan Wonen

  42 - Wonen Met het uitvoeren van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030, werken de gemeente en de woningcorporaties in Vlaardingen aan ‘veel te kiezen’. We renoveren woningen, slopen woningen die niet meer aan de eisen van nu voldoen en bouwen nieuwe comfortabele woningen.

 • Afvalinzameling

  Afval (huishoudens) Irado zamelt het huishoudelijk afval in. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijke voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen.

 • Milieustraat

  Afvalbrengstation Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

 • Winkelgebieden en markten

  44 - Winkelgebieden en markten In Vlaardingen hebben we verschillende winkelgebieden en zijn er ook markten op diverse locaties.

 • Gemeentelijke belastingen

  36 - Gemeentelijke belastingen Elk jaar ontvangt u eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. U ontvangt het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

 • Erfpacht

  Bouwgrond, uitgifte Erfpacht is een zakelijk recht om grond, die eigendom is van een ander, tegen betaling te mogen gebruiken. Mensen die in Vlaardingen een pand/woning bezitten op grond van de gemeente betalen voor het gebruik van die grond jaarlijks een erfpachtbedrag (canon) aan de gemeente.

 • Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht krijgen

  Bouwgrond, uitgifte Ligt de grond waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook of reststrook? Dan kunt u als eigenaar of erfpachter een aanvraag indienen om deze strook te kopen of in erfpacht krijgen. Dit is niet mogelijk voor huurders van woningen.

 • Servicepunt Woningverbetering

  Servicepunt woning verbetering Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren, een VvE. Het Servicepunt Woningverbetering richt zich op ondersteuning van alle VvE's in Vlaardingen. De adviseurs bieden gratis hulp en advies.

 • Starterslening aanvragen

  42 - Wonen Is uw inkomen te laag om een eerste woning te kopen en bent u jonger dan 35 jaar? Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee vult u uw hypotheek aan zodat u toch een woning kunt kopen. U krijgt de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn werkt in opdracht van de gemeente.

 • Woning anders gebruiken (oa verhuren)

  42 - Wonen In sommige gevallen is het mogelijk om een andere bestemming aan een woonruimte te geven.

 • Vergunning tijdelijk verhuren koopwoning (Leegstandwet)

  42 - Wonen Staat uw koopwoning te koop en leeg? Dan kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Vraag hiervoor een vergunning aan.