Wonen

 • De woonvisie

  Vlaardingen wil een Woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat betekent dat we werken aan een woningvoorraad en een woonomgeving die voor elk wat wils biedt. In de Woonvisie laten we zien welke thema’s en ontwikkelingen een rol spelen.

  Ook leest u de ervaringen van mensen die in Vlaardingen wonen, wat zij aantrekkelijk vinden in Vlaardingen als stad om te wonen en wat beter kan. De Woonvisie is te downloaden op www.vlaardingswonen.nl.

 • Woononderzoek 2022

  In mei 2022 voert het Kenniscentrum in opdracht van de gemeente een groot onderzoek uit naar de woonwensen van Vlaardingers, hun eventuele verhuisplannen en de tevredenheid met hun woning en woonomgeving.

 • Afvalinzameling

  Irado zamelt het huishoudelijk afval in. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijke voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen.

 • Servicepunt Woningverbetering

  Het Servicepunt Woningverbetering biedt Vlaardingse woningeigenaren gratis hulp en advies bij het onderhouden en verduurzamen van hun woning. Voor VvE’s bieden wij aanvullend advies op maat voor het activeren van de VvE, lezen van splitsingsaktes, sparen voor onderhoud en bijvoorbeeld het maken van een (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan.

 • Woonoverlast

  Neem bij overlast altijd eerst zelf contact op met de veroorzaker. Ga rustig in gesprek, vertel waar u overlast van heeft en vraag of de veroorzaker hier rekening mee wil houden. Vaak is dat al genoeg.

 • Milieustraat

  Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

 • Gemeentelijke belastingen

  Elk jaar ontvangt u eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. U ontvangt het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

 • Erfpacht

  Vanaf 1 april 2023 treedt het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente in werking. Er gaat door het nieuwe beleid voorlopig niks voor u veranderen tenzij uw contract binnenkort afloopt of u ervoor kiest om uw contract aan te passen.

 • Winkelcentra en markten

 • Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht krijgen

  Ligt de grond waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook of reststrook? Dan kunt u als eigenaar of erfpachter een aanvraag indienen om deze strook te kopen of in erfpacht krijgen. Dit is niet mogelijk voor huurders van woningen.

 • Starterslening aanvragen

  Is uw inkomen te laag om een eerste woning te kopen en bent u jonger dan 35 jaar? Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee vult u uw hypotheek aan zodat u toch een woning kunt kopen. U krijgt de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn werkt in opdracht van de gemeente.

 • Woning verhuren

  Gemeente Vlaardingen heeft na eerdere aankondiging de regeling Opkoopbescherming vastgesteld. Met deze regeling wil de gemeente starters en woningzoekenden meer kans geven bij het kopen van een woning tegen een redelijke prijs.

 • Vergunning tijdelijk verhuren koopwoning (Leegstandwet)

  Staat uw koopwoning te koop en leeg? Dan kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Vraag hiervoor een vergunning aan.

 • Woning splitsen of omzetten naar kamers

  Het aankopen van een woning om deze te splitsen of om te zetten naar kamers (onttrekken) mag niet zonder omgevingsvergunning en in sommige gevallen niet zonder huisvestingsvergunning. Let op! Het verhuren van woningen (al dan niet kamergewijs) is in veel gevallen niet meer toegestaan. Gemeente Vlaardingen heeft de regeling Opkoopbescherming vastgesteld.

 • Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  04 september 2023

  Een goede relatie tussen huurder en verhuurder is goud waard. Helaas is dat niet altijd het geval. Om huurders beter te beschermen tegen onder andere intimidatie, onredelijke servicekosten of discriminatie door verhuurders is sinds 1 juli 2023 de Wet Goed Verhuurderschap van kracht.