Hoogwaterregeling

Hoogwateralarmering: zo blijft u op de hoogte!

Bij hoge waterstand kunnen kades en wegen langs de Nieuwe Maas en de havens in het buitendijks havengebied onder water lopen. Woont u in het buitendijkse havengebied of heeft u hier uw bedrijf? Zorg dat de havendienst u kan bereiken. Mail uw naam, adres, mailadressen en telefoonnummer(s) naar havenkantoor@vlaardingen.nl. Zo kan de havendienst u waarschuwen als gevaarlijk hoogwater wordt verwacht. De havendienst waarschuwt ook politie en andere hulpdiensten als er toegangswegen worden afgesloten.

Bij een hoogwateralarmering vindt u informatie op www.vlaardingen.nl, www.twitter.com/VolgVlaardingen, www.facebook.com/gemeentevlaardingen en op borden langs de Oosthavenkade, Vulcaanweg en Deltaweg.

Online hoogwaterkaart

Op de online hoogwaterkaart ziet u tot waar het water komt bij verschillende waterstanden. Vul daarvoor de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat in op de kaart. De hoogwaterkaart geeft aan hoe hoog het water naar schatting komt. De werkelijke hoogte van de waterstand kan hier van verschillen (door wind, golven en opstuwing)..

Wanneer gaat de Maeslantkering dicht?

Voordat de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg dicht gaat, staan de meeste locaties in het Vlaardingse buitendijks havengebied al ruim een meter onder water. De Maeslantkering gaat dicht als bij Rotterdam een waterpeil van 3 meter boven NAP en bij Dordrecht een waterpeil van 2,9 meter boven NAP is voorspeld. De sluiting gaat automatisch. Het duurt 2 uur voordat de kering gesloten is. De Maeslantkering kan een waterstand van 5 meter boven NAP tegenhouden. Kijk voor meer informatie op: www.rijkswaterstaat.nl.

Bewaren