Discriminatie melden

Voelt u zich gediscrimineerd, laat u horen. Want melden helpt!

Vlaardingers die te maken krijgen met discriminatie, kunnen terecht bij RADAR, het bureau voor gelijke behandeling. Het meldpunt van RADAR ondersteunt melders en registreert incidenten waarbij sprake is van discriminatie. Hiervoor beschikt het meldpunt over gespecialiseerde klachtbehandelaars. Die kunnen u adviseren, bemiddelen bijstaan in juridische procedures of bij een verzoek om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens.

Hoe werkt het?

U kunt hier uw klacht of melding bij RADAR doorgeven en meer informatie lezen.

Waar kunt u terecht?

RADAR is op diverse manieren te bereiken: