Onderwijs en opgroeien

 • Kinderopvang en Voorschoolse Educatie

  Kinderopvang is goed voor ontwikkeling van het kind en is bedoeld voor opvang van kinderen van werkende ouders. De overheid betaalt mee aan uw kinderopvang.

 • Onderwijs en scholen

  Onderwijs is goed voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door ziekte of een handicap? Dan kunt u misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.

 • Opvoeden en opgroeien

  De gemeente is er voor alle jeugdigen en biedt hen veel verschillende activiteiten en voorzieningen.

 • Taal, spreken, lezen en schrijven

  Het is belangrijk om goed te kunnen spreken, of een brief te kunnen lezen of op internet iets kunnen opzoeken. Dit is niet altijd even makkelijk. Wij helpen u daarbij!

 • Jeugdhulp

  De jeugd moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige inwoners die meedoen in de maatschappij. Daarom zorgt de gemeente voor goed onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien.

 • Leerrecht

  Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken én te ontplooien voor een goede toekomst. Hiervoor is in Nederland de Leerplichtwet. Om dit recht van onderwijs te waarborgen werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen op het gebied van de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten.

 • Regelingen voor kinderen

  Meedoen is belangrijk voor kinderen. Het is niet altijd makkelijk om financieel rond te komen. Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor een bijdrage. U kunt een bijdrage voor sport-, zwem- of muziekles van uw kind aanvragen. Ook zijn er mogelijkheden via Stichting Leergeld een kindpas, schoolspullenpas, (tweedehands)fiets, computer en verjaardagsbox aan te vragen.

 • Vlaardingen MBO-stad

  Vlaardingen zet zich in om een MBO-stad te worden. Een stad waar jongeren worden opgeleid in hun eigen stad, waar ze krijgen de mogelijkheid om er leuke stages te doen en waar ze daarna snel een passende baan in de buurt vinden. We werken samen met het onderwijs, ondernemers en overheid in de regio.

 • 18 jaar

  Ben je 18 jaar geworden? Gefeliciteerd! Vanaf nu ben je echt volwassen en… vanaf nu regel je het zelf. De belangrijkste taken moet je nu zelf regelen, maar de gemeente helpt je graag bij.