Onderwijs en opgroeien

 • Peuteropvang en kinderopvang

  Uw peuter is van harte welkom bij de peuteropvang in Vlaardingen. In de peuteropvang kan uw peuter spelen, ontdekken en zich ontwikkelen. Peuters doen allerlei spelactiviteiten en ze gaan ook naar buiten om ‘de wereld te ontdekken’.

 • Onderwijs

  Op de website van de onderwijsinspectie vindt u een overzicht van alle scholen in Vlaardingen.

 • Vergoeding leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is het vervoer van en naar basisscholen en het voortgezet onderwijs. De doelgroep bestaat uit leerlingen in het speciaal onderwijs of leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen. De vergoeding leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. Dit kan ook vervoer per taxi of schoolbus zijn dat door de gemeente wordt verzorgd. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente.

 • Hulp bij opvoeden en opgroeien

  Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind.

 • Beter leren spreken, lezen en schrijven

  Wil je weten waar je in Vlaardingen terecht kan voor beter leren spreken, lezen, luisteren, rekenen of beter leren internet te gebruiken?

 • Jeugdhulp

  Dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers. Maar soms hebben jongeren psychische klachten of problemen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dan kan het zijn dat u (tijdelijk) extra hulp of ondersteuning nodig heeft.

 • Leerrecht

  Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken én te ontplooien voor een goede toekomst. Hiervoor is in Nederland de leerplichtwet. Om dit recht te waarborgen werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen op het gebied van de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten.

 • Regelingen voor kinderen

  Meedoen is belangrijk voor kinderen. Heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor een bijdrage. Naast de bijdrage voor de sport-, zwem- of muziekles van uw kind, kunt u in via Stichting Leergeld een kindpas, schoolspullenpas, (tweedehands)fiets, computer en verjaardagsbox aanvragen.