Direct naar

 • B&W besluiten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. De openbare besluiten uit deze vergadering worden elke dinsdagmiddag gepubliceerd.

 • Raadsvergaderingen

  De gemeenteraad komt bijeen volgens een maandelijks schema. In de meeste gevallen zijn de raadsavonden openbaar en bent u van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen.

 • Stukken en verslagen raadsvergaderingen

  U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad op verschillende manieren bekijken. Een overzicht van de geplande vergaderingen en informatie over de agenda vind u op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

 • Verkiezingen

  Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben het recht om te stemmen en kunnen zich verkiesbaar stellen. Er zijn verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

 • Wet- en regelgeving

  Wilt u een regeling van de gemeente Vlaardingen vinden? Het regelingenbestand van de gemeente Vlaardingen is ondergebracht in een landelijke voorziening. Deze is goed doorzoekbaar.

 • Bekendmakingen

  De gemeenten in Nederland hebben de wettelijke verplichting om de gemeentelijke regelgeving digitaal bekend te maken. U kunt wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen bekijken.

Agenda

De raad live

De vergaderingen van de gemeenteraad  zijn openbaar en u bent altijd van harte welkom de bijeenkomsten bij te wonen. Lukt dat niet, dan kunt u  de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies ook live volgen via deze website.

Volg de raad live