Evenementen

Wilt u weten welke evenementen er in Vlaardingen plaatsvinden? Kijk dan op www.binnenstadvlaardingen.nl. Daarnaast kunt u nagaan of er een vergunning voor een evenement is verleend door gebruik te maken van de app OmgevingsAlert Vlaardingen of www.officielebekendmakingen.nl.

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement wilt organiseren zoals een braderie, kermis, optocht, concert, buurt- of straatfeest dan vraagt u een vergunning aan. De behandeling van de aanvraag duurt bij een klein evenement 5 werkdagen en bij een groot evenement maximaal 8 weken.

 • Locatieprofielen

  Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor de meest gebruikte locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt is voor uw evenement.

 • Collectieve festiviteit

  Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden. De collectieve festiviteiten zijn toegestaan tot uiterlijk 02.00 uur. Naast de collectieve festiviteiten kan een horecabedrijf maximaal 10 incidentele festiviteiten houden.

 • Banierenlocaties aanvragen

  Wanneer u voor of tijdens een evenement wilt vlaggen, kunt u maximaal 3 weken gebruik maken van de festivalpotten en/of vaste masten van de gemeente Vlaardingen. U vult het 'aanvraagformulier banierenlocaties' in en stuurt dit met het ontwerp van de banier naar de gemeente Vlaardingen.

 • Draaiorgelvergunning

  U heeft een vergunning nodig als u een draaiorgel, dat door een voertuig wordt verplaatst, muziek wilt laten maken. In januari wordt bekend welke vergunningen dat jaar worden verleend.

 • Flyeren

  Het verspreiden van folders (flyeren) is in de gemeente onder voorwaarden toegestaan. Als u zich houdt aan deze voorwaarden hoeft u voor flyeren geen melding te doen.

 • Donateurs werven

  Voor het uitdelen van proefmonsters, werven van donateurs en het afnemen van enquêtes heeft u toestemming van de gemeente nodig. Het besluit of u donateurs mag werven duurt maximaal 8 weken en is gratis.

 • Collecteren, inzamelen geld of goederen

  Voor het inzamelen van geld of goederen heeft u een vergunning nodig. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Het kost € 40,50.

 • Bingo en loterij

  Een kansspel organiseren mag alleen als u een Nederlandse vereniging bent die ten minste 3 jaar bestaat en in de statuten een duidelijk omschreven doel heeft dat niet in strijd is met het algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging.

 • Demonstratie houden

  Als u een demonstratie wilt houden, moet u de burgemeester hiervan minimaal 2 werkdagen vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wilt u buiten een horecagelegenheid tijdens een evenement zwak alcoholhoudende dranken zoals bier of (glüh)wijn schenken of verkopen dan heeft u een ontheffing nodig. Een ontheffing kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te dienen. Het kost € 42,00 en duurt maximaal 8 weken. Sterke drank mag tijdens een evenement niet verstrekt worden, hiervoor is geen ontheffing mogelijk.

 • Vuurwerk afsteken

  U mag in de gemeente Vlaardingen normaal gesproken alleen rond de jaarwisseling vuurwerk afsteken zonder ontheffing. Dit jaar geldt een vuurwerkverbod, met uitzondering van vuurwerk uit de categorie F1. Gespecialiseerde bedrijven mogen ook buiten deze periode tijdens een evenement vuurwerk afsteken. Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR).

 • Spreekuur horeca en evenementen

  We hebben iedere maand een inloopspreekuur voor horecaondernemers en evenementenorganisatoren als extra service bij het aanvragen van vergunningen. Tijdens het spreekuur helpt de gemeente bij het aanvraag- en vergunningsproces. U bent iedere eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur zonder afspraak welkom op het stadskantoor met al uw vragen, voor hulp bij het invullen van formulieren en het inleveren en controleren van stukken. Wij helpen u graag!

 • Evenementenkalender Vlaardingen 2023

  pdf, 182kB

  Download de pdf om te zien welke evenementen in 2023 in Vlaardingen plaatsvinden.