Subsidies

U kunt bij de gemeente Vlaardingen een subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, sport, kunst en cultuur, preventie en ggz. In ons subsidieregister vindt u onder andere de subsidies die dit jaar zijn verstrekt.

 • Subsidieregister

  In het subsidieregister vindt u alle verleende subsidies van dit jaar en de afgelopen 3 jaar.

 • Subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021-2023

  Bent u ondernemer of vastgoedeigenaar in de binnenstad? Bekijk dan hier of de Subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021-2023 voor u interessant kan zijn.

 • Kunst- en cultuursubsidie aanvragen

  U kunt een subsidie aanvragen voor culturele activiteiten zoals evenementen, concerten en beeldende kunst.

 • Subsidie voor groenblauwe schoolomgeving

  Bomen, struiken, bloemen, gras… waar kunnen kinderen fijner spelen en bewegen dan in een groene omgeving? Een groene omgeving is bovendien een omgeving waar regenwater de grond in kan zakken of gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een moestuintje water te geven. Een plek die leuk en gezond is voor kinderen en bovendien een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijke stad! Daarom kunnen scholen subsidie aanvragen voor het inrichten van een groenblauwe schoolomgeving.

 • Subsidie aanvragen klimaatadaptieve activiteiten

  Hitte, droogte, hevige regenval… De klimaatverandering zorgt nu al voor de nodige ongemakken in onze stad. Om Vlaardingen daar beter tegen bestand te maken, zijn er aanpassingen nodig: meer groen, meer water en een goed werkende waterafvoer. De gemeente Vlaardingen kan dat niet alleen omdat een groot deel van de stad particulier bezit is. Samen kunnen we de stad klimaatbestendiger maken.

 • Subsidie aanvragen voor zorg, sport, preventie of ggz

  Wilt u een activiteit in de stad organiseren die te maken heeft met zorg, sport, preventie of ggz? Dan kunt u hier als vereniging of stichting een subsidie voor aanvragen.

 • Subsidie voor monumenten aanvragen

  Een monument is een pand met een bijzondere status. Als eigenaar van een monument moet u een (omgevings)vergunning aanvragen voor iedere verandering aan het gebouw. Dit geldt voor verbouw, verbetering of groot onderhoud. De vergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. Voor een verzoek voor subsidie neemt u contact op met de gemeente.

 • Subsidie voor verwijderen rookkanalen

  Vlaardingen wil de luchtkwaliteit verbeteren. Daarom heeft de gemeente eind 2022 het SchoneLuchtAkkoord ondertekend. Specifieke ambities van Vlaardingen zijn vastgelegd in het lokale Actieplan Luchtkwaliteit. U kunt een subsidie aanvragen voor het verwijderen van rookkanalen binnenshuis.

 • Verordeningen en regelingen

  Voor de verschillende subsidies gelden verschillende regels.