Organisatie

  • Organisatie en afdelingen

    Organisatie en afdelingen Bekijk het organogram van de gemeente Vlaardingen per augustus 2020.

  • Financiële stukken

    Financiële stukken Hier vindt u een overzicht van de financiële stukken, zoals de begroting en de jaarstukken.

  • Werken bij de gemeente

    Werken voor Vlaardingen Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.