Nederlander worden

 • Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

  Woont u in Nederland en heeft u een andere nationaliteit? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie of optie. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

 • Optie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

  Woont u in Nederland en heeft u een andere nationaliteit? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie of optie. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

 • Inburgeren

  Komt u van buiten de Europese Unie langdurig in Nederland wonen en heeft u een verblijfsvergunning? Dan moet u verplicht inburgeren. Dit betekent dat u Nederlands moet leren spreken, lezen, schrijven en begrijpen.

 • Statushouders (vergunninghouders)

  Bent u een vluchteling met een vergunning voor een (tijdelijk) verblijf in Nederland? Dan bent u statushouder of vergunninghouder. U heeft dan een aantal rechten en plichten om zo snel en goed mogelijk te integreren en mee te doen in de samenleving.