Nederlander worden

  • Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

    Woont u in Nederland en heeft u een andere nationaliteit? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie of optie. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

  • Optie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

    Woont u in Nederland en heeft u een andere nationaliteit? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie of optie. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

  • Inburgeren

    Komt u uit een land buiten de Europese Unie en wilt u voor langere tijd in Nederland wonen? U moet dan een inburgeringstraject doen. U krijgt hierover een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U leert over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. Ook leert u hoe u aan werk kunt komen. Aan het eind doet u examen.