Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)

U heeft zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Er lijkt sprake te zijn van verward gedrag, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Vlaardingen het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

Let op: is er sprake van een acute situatie? Daar is dit meldpunt niet voor bedoeld. Bij acute situaties belt u alarmnummer 112.

Onderzoek naar melding

Na uw melding onderzoekt de gemeente welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een deskundige medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten.

Aanvraag verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen. Het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Mogelijkheden melden

U kunt uw melding op verschillende manieren doen:

  • Maak digitaal een melding via het meldingsformulier. Zo krijgt de gemeente snel en volledig een beeld van de melding en de situatie van de betrokkene.
    Formulier - melding doorgeven acute zorg
  • Maak telefonisch een melding via : 010 - 79 20 156.  Dit nummer is van maandag t/m donderdag tussen 9 en 5 uur bereikbaar.

Reikwijdte meldpunt

Het Meldpunt verplichte zorg is alleen voor situaties waarvan u denkt dat verplichte zorg nodig is voor een persoon. Voor vrijwillige zorg kunt u contact opnemen met Wijkteams Vlaardingen. Kijk voor contactgegevens op wijkteamsvlaardingen.nl. Heeft uw situatie meer betrekking op overlast of een burenruzie? Dan kunt u contact opnemen met het buurtbemiddeling.