Jeugdhulp

Dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers. Maar soms hebben jongeren psychische klachten of problemen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dan kan het zijn dat u (tijdelijk) extra hulp of ondersteuning nodig heeft.

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugd-GGZ. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk om te zorgen voor begeleiding en verzorging van kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De gemeente regelt deze hulp via deskundigen. U kunt daarvoor terecht bij de Wijkteams Vlaardingen, de gezinsspecialisten op school of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Wijkteams Vlaardingen

Iedereen kan voor jeugdhulp terecht bij de Wijkteams Vlaardingen. Ook jongeren en ouders die advies of extra steun nodig hebben bij opvoeden en opgroeien. In de wijkteams werken deskundige hulp- en zorgverleners samen. Zij helpen en ondersteunen kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Waar nodig schakelen zij speciale jeugdhulp. Lees meer over jeugdhulp via de website www.wijkteamsvlaardingen.nl.

Gezinsspecialisten op school

Scholen voor (speciaal) basis- en voorgezet onderwijs hebben een eigen gezinsspecialist. Gezinsspecialisten zijn lid van een wijkteam en het ondersteuningsteam van de scholen. Ze geven antwoord op vragen over opvoeden, helpen als kinderen sociaal-emotionele problemen hebben of als er gezinsproblemen zijn. De gezinsspecialisten werken samen met interne begeleiders, onderwijsspecialisten en zorgcoördinatoren. Informeer bij de school van uw kind wanneer de gezinsspecialist aanwezig is. Ook kunt u contact opnemen met het wijkteam via telefoonnummer (010) 473 1033 of www.wijkteamsvlaardingen.nl

Jeugdgezondheidszorg / Centrum voor Jeugd en Gezin

Met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is namens de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Het consultatiebureau en de schoolartsen zijn hier onderdeel van. Jongeren kunnen ook zelf bij het CJG terecht met vragen over bijvoorbeeld pesten, alcohol of geld. Lees meer via website CJG Rijnmond. Of kijk op de website www.opgroeieninvlaardingen.nl voor al uw vragen over opgroeien in Vlaardingen. 

Advies en hulp bij huiselijk geweld/ kindermishandeling

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van een kind? Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling kan terecht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, www.veiligthuisrr.nl. Wilt u advies of hulp? Bel gratis telefoonnummer 0800 – 2000 (dag en nacht bereikbaar). Lees op de website www.ggdrotterdamrijnmond.nl meer over mishandeling, seksueel geweld, vechtscheiding en kinder- en ouderenmishandeling.

Jeugdbeschermingsplein

In Vlaardingen gaat het met heel veel kinderen goed. Maar er zijn ook kinderen die niet veilig opgroeien of bij wie de ontwikkeling ernstig in gevaar is. Als hun ouders dat niet kunnen of willen veranderen, is dat zorgelijk. Professionals betrokken bij deze jongeren en hun gezin kunnen het Jeugdbeschermingsplein Vlaardingen vragen om te toetsen of hulp in een drang kader noodzakelijk is. De professionals stellen hiervoor een melding op die besproken wordt op het Jeugdbeschermingsplein.

Wanneer je je als burger van Vlaardingen zorgen maakt, kan je deze zorgen bijvoorbeeld delen met het wijkteam (010) 473 1033 en/of Veilig Thuis.

De gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor alle hulp, ondersteuning en zorg aan kinderen en hun ouders. Sinds 2019 is het Jeugdbeschermingsplein Vlaardingen actief, onder aansturing en voorzitterschap van de gemeente Vlaardingen. Bij het Jeugdbeschermingsplein worden kinderen en gezinnen gemeld over wie zorgen bestaan over hun ontwikkeling en/of hun veiligheid. De deskundigen komen wekelijks bijeen om meldingen te bespreken. De deskundigen bekijken bij elke melding of een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis nodig is en doet aanbevelingen welke aanpak gewenst is.

Wanneer wordt er een melding gedaan bij het Jeugdbeschermingsplein

  • Als de ontwikkeling of veiligheid van het kind in gevaar is.
  • Als de huidige hulpverlening onvoldoende blijkt. De hulpverlening vindt dat een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk is of dat een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis nodig is.
  • Daarnaast meldt de Jeugdbescherming ieder ongeboren kindje van wie een broer, zus of ouder onder toezicht of voogdij staat.

Melding maken

Als professional van een zorgaanbieder, wijkteam, school en dergelijke kun je een melding maken via het 'Meldformulier Jeugdbeschermingsplein' (pdf, 2 MB).

Let op: het formulier opent niet direct in de browser. U kunt het formulier downloaden en het vervolgens in Adobe Acrobat openen en invullen. Lukt dit niet? Vraag het formulier dan aan via www.vlaardingen.nl/contactformulier met als onderwerp 'jeugbeschermingsmelding'.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het Jeugdbeschermingsplein. Dit kan telefonisch via (010) 248 4000.

Heb jij problemen? Hier kun je terecht!

Als kinderen gepest worden, thuis problemen hebben, ruzie met vrienden hebben of zich rot voelen, kunnen zij terecht bij de Wijkteams Vlaardingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de Kindertelefoon.