Oekraïne informatiepagina

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt nu al maanden met verschrikkelijke gevolgen voor het land en de mensen die er wonen. Veel mensen uit Oekraïne hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig heenkomen. Mensen komen onder andere naar Nederland en ook naar Vlaardingen.

Het regionaal coördinatiepunt voor vluchtelingen uit Oekraïne is aan de Max Euwelaan 1 in Rotterdam (telefoonnummer 088-6223818). Mensen die zich in de regio Rotterdam-Rijnmond melden voor een opvangplek worden vanuit deze locatie naar een van de opvanglocaties in de regio gebracht.

Opvang in Vlaardingen

Langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Vergulde Hand West

Eind juni heeft de gemeente het besluit genomen om in Vlaardingen een woonwijk te bouwen voor de tijdelijke opvang van Oekraïners. We krijgen als gemeente geld hiervoor van de landelijke overheid. We gaan een wijk bouwen op een stuk grond dat nu niet in gebruik is. Dit is naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. De wijk wordt in stapjes gebouwd voor een periode van naar verwachting 3,5 jaar. We verwachten in het najaar de eerste woningen te plaatsen. In totaal komen er 300-400 woningen voor ongeveer 1000 mensen. Naast woningen komt er ook een basisschool en een ruimte voor bijvoorbeeld een huisarts.

Verdeling woningen

Oekraïense mensen die nu in de gemeentelijke opvanglocaties aan de Broekpolderweg en in Casa Nova wonen, kunnen als de woningen gereed zijn en als zij dat wensen, als eerste verhuizen naar een tijdelijke woning in de wijk. Vervolgens komen de mensen die in Vlaardingse gastgezinnen wonen in aanmerking voor een tijdelijke woning. Ook willen we onderdak bieden aan Oekraïners met een beroep waar behoefte aan is in de wijk,  zoals bijvoorbeeld docenten en zorgpersoneel. De overige woningen zijn beschikbaar voor Oekraïense ontheemden in de regio en worden in afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verdeeld.

Gemeentelijke opvanglocaties 

We hebben 2 locaties in onze stad waar we mensen opvangen. Dat is in een boerderij aan de Broekpolderweg. Ook vangen we vluchtelingen op in Casa Nova. Dat is het gebouw van de voormalige vaccinatielocatie in District U.

Naast een dak boven hun hoofd, helpen we de vluchtelingen op weg in onze stad. Zo helpen we bij het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) en betaalt Stroomopwaarts leefgeld. Er is een speciaal spreekuur op het stadskantoor waarop mensen de aanvraag voor leefgeld in orde kunnen maken, op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

De Oekraïense vluchtelingen hebben recht op zorg. Mensen met medische vragen en zorgen kunnen terecht bij een verpleegkundige en ze worden waar nodig doorverwezen naar een huisarts. Onder de vluchtelingen bevinden zich veel kinderen die recht hebben op onderwijs. We organiseren dat de kinderen bij de Globe en De Internationale VOS les krijgen. 

Oekraïense vluchtelingen mogen in loondienst werken. Werkgevers hoeven hier geen tewerkstellingsvergunning voor aan te vragen. Stroomopwaarts helpt de vluchtelingen hierbij. 

Particuliere opvang

Er verblijven ook Oekraïense vluchtelingen in Vlaardingse gastgezinnen. Ook vluchtelingen in de particuliere opvang kunnen leefgeld aanvragen. Daarvoor is het wel nodig dat ze staan ingeschreven in de BRP bij de gemeente. U kunt zich hiervoor melden bij de spreekuren van Stroomopwaarts in Vlaardingen op donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur, bij het stadskantoor Westnieuwland 6.Vluchtelingen die in een gastgezin wonen, komen eenmaal per maand naar het spreekuur. We willen graag weten of er wijzigingen zijn in hun situatie. Meer informatie vindt u op de site van Stroomopwaarts.

Inwoners die thuis opvang (willen) bieden

De gemeente Vlaardingen maakt graag gebruik van de gastvrijheid van inwoners voor Oekraïense vluchtelingen. Als gastgezin of gasthuishouden kunt u veel betekenen. U kunt zich aanmelden bij RefugeeHomeNL. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en Takecarebnb dat wordt ondersteund door het Rijk.

Handreiking

Er is een handreiking opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB voor particulieren die opvang (willen) bieden. In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 

Hulp nodig?

Are you from Ukraine and do you need help? Please contact Red Cross via Whatsapp: 06 4815 8053. They will answer your message in English or Ukrainian.

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland én voor iedereen die zich voor hen wil inzetten. De website biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. 
Vluchtelingen die (juridische) vragen hebben, kunnen deze stellen bij VluchtelingenWerk Vlaardingen Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen, vlaardingen@vluchtelingenwerk.nl. Mensen kunnen op dinsdag en vrijdag tussen 09.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 15.00 uur terechtop het (juridisch) spreekuur. VluchtelingenWerk werkt op afspraak, dus graag vooraf contact opnemen op nummer 010 4346728. 

Zie ook de website van VluchtelingenWerk Nederland. Veelgestelde vragen

Hulp aanbieden?

Wilt u helpen en aan de slag als vrijwilliger ? Meldt u zich dan bij Inclusia, de organisatie die de opvang coördineert namens de gemeente via casanova@gmail.com. U kunt zich ook via het digitale formulier aanmelden bij KLiK Vrijwilligers. We houden u dan op de hoogte van klussen en vacatures.
Ook op de website van Vluchtelingenwerk vindt u informatie over wat u kunt doen om te helpen: Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl)