Oekraïne informatiepagina

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt nu al meer dan een jaar met verschrikkelijke gevolgen voor het land en de mensen die er wonen. Veel mensen uit Oekraïne hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig heenkomen. Mensen komen onder andere naar Nederland en ook naar Vlaardingen.

Eerstebewoners_MRijaHet regionaal coördinatiepunt voor vluchtelingen uit Oekraïne is aan de Max Euwelaan 1 in Rotterdam. Mensen die zich in de regio Rotterdam-Rijnmond melden voor een opvangplek worden vanuit deze locatie naar een van de opvanglocaties in de regio gebracht.

Opvang in Vlaardingen

Langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen

We bouwen als gemeente samen met allerlei partners aan een tijdelijke wijk waar 1.000 Oekraïense ontheemden in bijna 400 flexwoningen kunnen worden opgevangen tot uiterlijk medio 2026. De wijk wordt gebouwd op een stuk grond dat niet in gebruik was, naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. We krijgen als gemeente het geld van het Rijk om de tijdelijke opvang mogelijk te maken. 

Tot en met juli 2023 groeit de wijk stap voor stap tot bijna 400 woningen.. Naast woningen komt er ook een basisschool met een gymzaal en twee gemeenschappelijke gebouwen. Hier komt onder meer een huisarts en andere (zorg)voorzieningen.. 

School de Vriendschap

In Mrija komt een school speciaal voor de kinderen van 4 tot 13 jaar die in de wijk wonen. Het schoolgebouw heeft tien lokalen waar groepen van maximaal vijftien kinderen les krijgen. Er zijn Nederlandse en Oekraïense docenten. Het onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk zodat het aansluit op de behoeften en mogelijkheden van kinderen.  Nederlands vormt de hoofdtaal, alleen rekenen en wiskunde wordt in het Oekraïens gegeven.  De school start in het nieuwe schooljaar 2023/2024. Kinderen waarvoor de huidige school te ver is en die al in Mrija wonen krijgen nu wel al les.  Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.schooldevriendschap.nl.

Mrija

De wijk heeft de naam Mrija. Mrija betekent ‘droom’ en staat daarmee symbool voor het dromen van een Oekraïne waar geen oorlog heerst, dat zelfstandig is en blijft en waar kansen, mogelijkheden en een positieve toekomst bestaan voor de Oekraïense bevolking.

Regionale functie

De woningen zijn bedoeld voor Oekraïense ontheemden uit Vlaardingen en de andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De woningen worden via het regionaal coördinatiepunt voor vluchtelingen uit Oekraïne toegewezen, in afstemming met de gemeente Vlaardingen. Dit coördinatiepunt is gevestigd aan de Max Euwelaan 1 in Rotterdam. Oekraïense mensen kunnen zich dus niet zelf aanmelden voor een woning in Mrija. Als mensen hier vragen over hebben of informatie willen, dan kunnen ze contact opnemen met de opvanglocatie of (voor mensen in gastgezinnen) de contactpersoon in hun eigen gemeente. Kijk op www.mrija.nl voor meer informatie

Wilt u helpen als vrijwilliger? Meldt u zich dan bij Stichting Inclusia, de organisatie die de opvang coördineert en ook het locatiemanagement uitvoert in Mrija via mrija@inclusia.nl.  

Gemeentelijke opvanglocaties en opvang gastgezinnen

We hebben sinds voorjaar 2022 twee locaties in Vlaardingen waar we Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dat is in een boerderij aan de Broekpolderweg. Ook vangen we mensen tot eind 2023 op in Casa Nova. Dat is een voormalig gebouw van Unilever in District U. Daarnaast hebben meerdere Vlaardingse huishoudens sinds het uitbreken van de oorlog hun woning beschikbaar gesteld voor de opvang van ruim 50 Oekraïense vluchtelingen. De gemeente is deze inwoners zeer dankbaar voor hun gastvrijheid. 

Naast een dak boven hun hoofd, helpen we de vluchtelingen op weg in onze stad. Zo helpen we bij het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) en betaalt Stroomopwaarts leefgeld uit. Er is een speciaal spreekuur op het stadskantoor waarop mensen de aanvraag voor leefgeld in orde kunnen maken, op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

De Oekraïense vluchtelingen hebben recht op zorg. Mensen met medische vragen en zorgen kunnen terecht bij een verpleegkundige en ze worden waar nodig doorverwezen naar een huisarts. Onder de vluchtelingen bevinden zich veel kinderen die recht hebben op onderwijs. We organiseren dat de kinderen bij de Globe en De Internationale VOS les krijgen. 

Oekraïense vluchtelingen mogen in loondienst werken. Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Stroomopwaarts helpt de vluchtelingen bij het vinden van een baan.

Hulp nodig?

Are you from Ukraine and do you need help? Please contact Red Cross via Whatsapp: 06 4815 8053. They will answer your message in English or Ukrainian.

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland én voor iedereen die zich voor hen wil inzetten. De website biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. 
Vluchtelingen die (juridische) vragen hebben, kunnen deze stellen bij VluchtelingenWerk Vlaardingen Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen, vlaardingen@vluchtelingenwerk.nl. Mensen kunnen op dinsdag en vrijdag tussen 09.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 15.00 uur terecht op het (juridisch) spreekuur. VluchtelingenWerk werkt op afspraak, dus graag vooraf contact opnemen op nummer (010) 434 6728. 

Zie ook de website van VluchtelingenWerk Nederland. Veelgestelde vragen