Afvalinzameling

Irado zamelt het huishoudelijk afval in. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijke voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen.

Huishoudelijk afval

U kunt problemen melden bij de Buitenlijn. U kunt ook direct bij Irado terecht voor meldingen of vragen over afvalinzameling. Kijk op www.irado.nl of bel (010) 262 1000.

  • In alle wijken staan afvalcontainers voor gescheiden afval en restafval.
  • U kunt de containers voor restafval sinds 1 februari 2021 alleen nog openen met uw afvalpas. 
  • Heeft u problemen met uw afvalpas, dan kunt u hiervoor tot 1 maart 2021 terecht bij de DVL Helpdesk 0800- 3500 100 (gratis) op werkdagen 8.30-17.00 uur, na 1 maart 2021 via www.irado.nl/vlaardingen/afvalpas.
  • Zit een container vol, dan kunt u hier een melding van maken. Uw afval kunt u in een andere container kwijt of mee naar huis nemen tot de container geleegd is.
  • U mag uw afval niet naast de container zetten, daar kunt u een boete voor krijgen. De boete kan variëren van € 95,- tot € 380,-.

De kosten van de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Bedrijfsafval

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijke voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen. U kunt dit zelf doen, of u kunt dit laten doen door een erkende, particuliere inzamelaar of afvalverwerker.

Voor de inzameling kunt u een contract afsluiten met de gemeente. Of u doet dit met een erkende, particuliere inzamelaar. Deze vindt u op de zogenoemde VIHB-lijst. Zij halen het bedrijfsafval op en vervoeren het naar erkende verwerkers. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid