Woning splitsen of omzetten naar kamers

Het aankopen van een woning om deze te splitsen of om te zetten naar kamers (onttrekken) mag niet zonder omgevingsvergunning en in sommige gevallen niet zonder huisvestingsvergunning.

Als u een woning koopt en u wilt weten wat is toegestaan met deze woning, controleert u altijd het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien u een woning (bouwkundig) wilt splitsen of samenvoegen, vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Huisvestingsvergunning

Naast een omgevingsvergunning is voor de meeste wijken in Vlaardingen en voor sommige woningcategorieën óók een vergunning nodig om een woning te mogen splitsen, omzetten of onttrekken. 
Hiervoor heeft de gemeenteraad de ‘Verordening beheer woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021’ vastgesteld. Deze verordening is op 30 oktober 2021 gepubliceerd en vanaf die datum ingegaan. In de meeste Vlaardingse wijken is het splitsen, onttrekken of omzetten vergunningplichtig als de woning op 1 januari 2020 een WOZ waarde had van € 200.000 of lager. Er zijn enkele uitzonderingen voor in de verordening vastgestelde eigenaren of verhuurders met een maatschappelijke doelgroep. De hele regeling is te vinden onder Verordening beheer woonruimtevoorraad gemeente Vlaardingen 2021.

Bestaande situatie?

Voor bestaande situaties geldt een overgangstermijn van 3 maanden (t/m 31 januari 2022). Valt uw woning na vaststellen van de verordening onder de vergunningsplicht, maar is de omzetting of splitsing al uitgevoerd voordat de verordening was vastgesteld?
Meld dit via het contactformulier. U ontvangt dan een checklist welke papieren we van u nodig hebben om de controle van de bestaande situatie uit te voeren. 

Vergunning(en) verkregen?

Als u een omgevingsvergunning (en een eventueel benodigde huisvestingsvergunning) heeft verkregen en het splitsen of omzetten is toegestaan, dan blijven de regels over het gebruik van de woning gelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over het splitsen of omzetten naar kamers van een woning, vul het contactformulier in via www.vlaardingen.nl/contactformulier  (geef daarin ook aan op welk adres de vraag betrekking heeft en wat uw plannen zijn) of bel met (010) 248 4000.