Woning verhuren

Het aankopen van een woning om te verhuren in de gemeente Vlaardingen is vooralsnog vergunningsvrij, maar er zijn wel regels. 

Vlaardingen bereidt beleid voor om opkoopbescherming, ook wel zelfbewoningsplicht genoemd, in te voeren. Zodra dit beleid is vastgesteld door de gemeenteraad (planning februari 2022) zal via deze website informatie worden gegeven voor welke woningen en in welke wijken deze regelgeving geldt.

De regels die nu al gelden zijn opgenomen in een bestemmingsplan. Als u een woning aankoopt is het raadzaam altijd het bestemmingplan te controleren. 

Belangrijk om te weten is dat gemeente Vlaardingen op 21 oktober 2019 een voorbereidingsbesluit heeft genomen waarin extra regels zijn gesteld over het gebruik van een woning. Inmiddels is dit voorbereidingsbesluit overgenomen door het paraplu bestemmingsplan Wonen.

Dit betekent dat:

  • een woning in Vlaardingen bewoond mag worden door één huishouden, óf
  • een woning in Vlaardingen bewoond mag worden door twee personen die geen huishouden vormen.

Als een woning tot een Vereniging van Eigenaren (VvE) behoort kunnen er (aanvullende) regels gelden. Elke VvE heeft een splitsingsakte en splitsingsreglement die de nieuwe eigenaar moet raadplegen. Ook gelden de regels vanuit het Huishoudelijk Reglement. Een eigenaar is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Ook als de woning door de eigenaar wordt verhuurd. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het verhuren van uw woning, het wijzigen van de bestemming of wilt u een woning (of ander object) voor een ander doeleinde gebruiken: vul het contactformulier in via www.vlaardingen.nl/contactformulier  of bel met (010) 248 4000. Als u het contactformulier invult vragen wij u aan te geven op welk adres de vraag betrekking heeft, wat uw plannen zijn en welke vragen u aan de gemeente Vlaardingen heeft.

Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij vragen in relatie tot een VvE, het Servicepunt Woningverbetering staat voor u klaar.