Woning verhuren

Gemeente Vlaardingen heeft na eerdere aankondiging de regeling Opkoopbescherming vastgesteld. Met deze regeling wil de gemeente starters en woningzoekenden meer kans geven bij het kopen van een woning tegen een redelijke prijs.

Opkoopbescherming

De opkoopbescherming geldt voor alle bestaande woningen met een WOZ-waarde tot en met €300.000 in de volgende wijken en buurten:

 • Holy Noord
 • Holy Zuid
 • Centrum (let op; onder Centrum valt ook de buurt de VOP)
 • Vlaardinger Ambacht
 • Westwijk
 • Oostwijk

U kunt via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van een woning bekijken. De laatste bekende WOZ-waarde is leidend.

 • De opkoopbescherming geldt voor alle woningen die aangekocht worden en passeren per notariële akte na het publiceren van de regeling (22 maart 2023). Dit geldt voor woningen die in leegstaat verkocht worden óf in verhuurde staat, met een huurovereenkomst die korter dan 6 maanden geleden is gesloten.

Opkoopbescherming – toch verhuren?

Als uw woning onder de opkoopbescherming valt, mag u uw woning volgens de verordening niet verhuren. U mag mét een vergunning uw woning wel verhuren als:  

 • u verhuurt aan uw 1e - of 2e graad familielid (uw – geregistreerd -partner, (schoon)ouders, kinderen, broer of zus, grootouders, kleinkinderen)
 • u woont al minimaal 1 jaar in uw woning en wil deze voor maximaal 12 maanden verhuren (bijvoorbeeld i.v.m. verblijf in het buitenland). Daarna gaat u zelf minimaal 12 maanden opnieuw in uw woning wonen. Let op! toeristische verhuur is niet toegestaan.
 • uw woning is (onlosmakelijk) onderdeel van een winkel- of bedrijfspand.

U kunt middels het invullen van dit formulier de vergunningsaanvraag doen bij gemeente Vlaardingen.

De hele regeling kunt u nalezen via: Verordening beheer woonruimtevoorraad gemeente Vlaardingen 2021.

Toezicht en handhaving

Het interventieteam Vlaardingen controleert regelmatig of de eigenaren van de woning er ook wonen. Het interventieteam zal ook handhaven als iemand zich niet aan de regels van de opkoopbescherming houdt. Zij mogen een boete opleggen van maximaal € 30.000.

Opkoopbescherming – niet van toepassing

In de volgende situaties valt uw woning niet onder de opkoopbescherming. U hoeft dan geen vergunning aan te vragen om uw huis te verhuren.

 • u heeft uw woning voor 22 maart 2023 gekocht. Let op: de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering is hiervoor leidend.  
 • de woning heeft een WOZ-waarde boven de €300.000. 
 • u koopt een woning waarin op dat moment al langer dan 6 maanden huurders wonen, die huurders mogen er ook blijven wonen. 

Geen opkoopbescherming – wél regels

De regels die in Vlaardingen al golden vóór het ingaan van Opkoopbescherming zijn ongewijzigd.  

Regels over het gebruik van een woning zijn opgenomen in een bestemmingsplan (dit geldt voor alle woningen en gebouwen in Vlaardingen, dus ook voor de woningen waar Opkoopbescherming wel geldt) Als u een woning aankoopt is het raadzaam altijd het bestemmingplan te controleren. 
Belangrijk om te weten is dat gemeente Vlaardingen op 15 oktober 2020 een paraplu bestemmingsplan Wonen heeft vastgesteld. Dit betekent dat:

 • een woning in Vlaardingen bewoond mag worden door één huishouden, óf
 • een woning in Vlaardingen bewoond mag worden door twee personen die geen huishouden vormen.

Meer informatie: www.ruimtelijkeplannen.nl

Verordening beheer woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021

Naast de in het bestemming geldende regels over het gebruik van een (in dit geval) woning, heeft Vlaardingen óók regels gesteld via de Huisvestingsverordening. Zie hiervoor de informatie op deze pagina: Woning splitsen of omzetten naar kamers - Gemeente Vlaardingen

De woning behoort tot een VvE

Als een woning tot een Vereniging van Eigenaren (VvE) behoort kunnen er (aanvullende) regels gelden. Elke VvE heeft een splitsingsakte en splitsingsreglement die de nieuwe eigenaar moet raadplegen. Ook gelden de regels vanuit het Huishoudelijk Reglement. Een eigenaar is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Ook als de woning door de eigenaar wordt verhuurd. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het verhuren van uw woning, het wijzigen van de bestemming of wilt u een woning (of ander object) voor een ander doeleinde gebruiken: vul het contactformulier in via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000. Als u het contactformulier invult vragen wij u aan te geven op welk adres de vraag betrekking heeft, wat uw plannen zijn en welke vragen u aan de gemeente Vlaardingen heeft.

Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij vragen in relatie tot een VvE, neem dan contact op met het Servicepunt Woningverbetering - Gemeente Vlaardingen.