Woonoverlast

Woonoverlast kan erg ingrijpend zijn. Want het kan uw woonplezier bederven. Hieronder leest uw wat u eraan kunt doen.

Wat is woonoverlast?

 • Burenruzies
 • Geluidsoverlast
 • Intimiderend gedrag of pesterijen
 • Vervuiling of verwaarlozing van de woning
 • Alcohol- of drugsoverlast
 • Hennepteelt
 • Prostitutie
 • Overbewoning van panden in de buurt
Hoe werkt het?

Doorloopt u voordat u een melding doet bij de gemeente eerst de volgende stappen:

 • Probeert u altijd eerst op een rustige en vriendelijke manier het gesprek aan te gaan met uw buren.  Draag hierbij oplossingen aan en maak afspraken.  U kunt zich misschien voorstellen dat het vervelend kan overkomen als de buurman of buurvrouw waar u last van heeft hier pas mee wordt geconfronteerd als er bijvoorbeeld iemand van de woningcorporatie of de politie aan de deur staat. Is de relatie tussen u en de overlast gevende partij al zodanig verstoord dat u er samen niet uit komt, of bent u bang voor een eventuele escalatie neemt u dan de stappen die hieronder worden omschreven.  
 • Als u, of diegene waar u overlast van ervaart de woning huurt, maakt u dan eerst melding bij de verhuurder van de woning. Dit kan bijvoorbeeld een woningcorporatie zijn.  Een verhuurder is in eerste instantie verantwoordelijk om te bemiddelen in het conflict met uw buren en/of de woonoverlast te stoppen. De twee grootste woningcorporaties in Vlaardingen zijn Waterweg Wonen en Samenwerking
 • Als u eigenaar bent van een appartement dan bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Gaat u dan na bij de VVE of deze iets voor u kan betekenen. Vaak zijn er binnen een VVE regels opgesteld om overlast tegen te gaan of te beperken. Indien uw complex nog geen VVE heeft geactiveerd of u heeft advies nodig dan kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering
 • Indien u ernstige geluidsoverlast ervaart (bijvoorbeeld in de avond of nachtelijke uren) is het mogelijk om de politie te bellen. Zij kunnen ter plaatse de overlast constateren, de overlastgever(s) waarschuwen en indien de geluidsoverlast aanhoudt zelfs verbaliseren. Indien er woonoverlast is in combinatie met strafbare feiten, denk hierbij aan een strafrechtelijke bedreiging of vernieling dan meldt u dit ook bij de politie. U kunt de politie bereiken via het nummer: 0900-8844 en indien spoed via 112. 
 • Ervaart u overlast door een bedrijf, zoals geluids- of stankoverlast? Dan kunt dit melden bij de milieudienst Rotterdam DCMR
BurenBemiddelaar Vlaardingen

In Vlaardingen zijn burenbemiddelaars werkzaam. Burenbemiddeling helpt bewoners problemen en ruzies met elkaar op te lossen. U kunt de BurenBemiddelaar Vlaardingen inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren en het niet lukt om er samen uit te komen. 

Blijft de overlast bestaan? Meld het!

Als het inschakelen van de verhuurder, VVE en/of BurenBemiddelaar niet helpt en de overlast aanhoudt, raden wij u aan het te melden bij de gemeente. U kunt op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur een melding doen via het (algemene) telefoonnummer van de gemeente Vlaardingen (010) 248 4000. Ook raden we u aan om bij te houden wanneer, hoe laat en hoe lang u de overlast ervaart. 

Wat gebeurt er met mijn melding?

Nadat u een melding heeft gedaan, wordt deze aangeboden bij de regisseur woonoverlast van de gemeente. Deze bekijkt de mogelijkheden en neemt de stappen met u door om tot een oplossing te komen. Wat doet de gemeente?

 • De gemeente werkt met u, woningcorporaties en de politie samen om de woonoverlast te stoppen
 • Inzet op de overlastgevende huurder en de omwonenden om de woonoverlast te stoppen. Bijvoorbeeld via burenbemiddelaar of een waarschuwing of opdracht van de burgemeester om iets niet of wel te doen om woonoverlast te stoppen (bestuurlijke gedragsaanwijzing).
 • De gemeente geeft adviezen over het stoppen van woonoverlast.
 • Omdat de maatschappij continue veranderd zal de gemeente ook op het gebied van woonoverlast haar beleid blijven ontwikkelen en doet de gemeente er alles aan om dit beleid te handhaven. Dit beleid is er op geïnd dat we in Vlaardingen steeds meer aan de voorkant van het probleem woonoverlast komen en blijven. 
Gerelateerde informatie

Woonfraude / overbewoning

Heeft u een vermoeden van woonfraude of heeft u een vermoeden dat er te veel personen wonen in een pand bij u in de buurt. Dan kan u dit melden bij de gemeente. De gemeente voert dan een onderzoek uit en zal indien nodig handhavend optreden. 

Huurteam: Te hoge huur of achterstallig onderhoud

De gemeente Vlaardingen biedt huurders op de particuliere huurwoningenmarkt de mogelijkheid hun woonsituatie te laten controleren op misstanden. Via een woningopname kan het huurteam bepalen of er sprake is van een te hoge huurprijs, of achterstallig onderhoud. Op verzoek van de huurder kan het huurteam de verhuurder aangeven hoe de misstanden rechtgezet kunnen worden. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan Huurteam Vlaardingen namens de huurder een procedure bij de huurcommissie starten.

Het huurteam werkt voor heel Vlaardingen. De diensten zijn gratis. Huurteam Vlaardingen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur via nummer 010 – 214 27 99. Per mail is Huurteam Vlaardingen bereikbaar per info@huurteaminuwstad.nl.

Investeren / opkopen woningen

Bent u een investeerder en bent u van plan één of meerdere woningen op te kopen om te verhuren in Vlaardingen? Dan is het goed om te weten dat hier in de gemeente Vlaardingen beleid voor is.

 • Alle woningen aangekocht na 17 oktober 2019 vallen onder het paraplubestemmingsplan wonen.
 • Dit beleid houdt o.a. in dat er in deze woningen slechts één huishouden (gezin) mag wonen of maximaal twee personen die niet tot één huishouding behoren.
 • De gemeente verleent voor deze woningen ook geen bouwvergunning om deze woningen te verbouwen / verkameren. 
 • De gemeente kan in situaties die in strijd zijn met het paraplubestemmingsplan wonen bestuurlijk optreden. Dit zou kunnen betekenen dat de burgemeester u een last onder dwangsom oplegt indien u de lokale beleidsregels overtreedt.    

Ook handhaaft de gemeente actief op het beleid Toeristen Belasting Arbeidsmigranten (TBA). Personen die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), maar wel in een pand verblijven zijn verplicht toeristenbelasting te betalen. Deze toeristenbelasting wordt zo nodig met terugwerkende kracht verhaalt op de verhuurder van het pand.

Bent u verhuurder?

Als verhuurder heeft u een belangrijke rol om woonoverlast te voorkomen of te stoppen. Dit kunt u doen:

 • Onderhoud de woning goed
 • Weet aan wie u een woning verhuurt
 • Controleer de gegevens die de verhuurder aanlevert
 • Controleer dat er niet te veel mensen in de woning wonen
 • Informeer uw huurders over wat woonoverlast is
 • Neem in het huurcontract op dat woonoverlast niet mag
 • Spreek uw huurder aan als er woonoverlast is
 • Verwijs iemand die woonoverlast aan u meldt naar de burenbemiddelaar Vlaardingen.
 • Zeg een huurcontract op als woonoverlast blijft doorgaan.