Gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt u eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. U ontvangt het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

Hoe werkt het?
 • Eind februari ontvangt u van de RBG een aanslagbiljet, via de post of via de Berichtenbox van MijnOverheid.
 • U kunt het bedrag in 1 keer betalen of in termijnen.
 • U kunt via www.derbg.nl zelf digitaal zaken regelen, zoals:
  • instellen automatische incasso
  • betalen via Ideal
  • bezwaar indienen
  • bekijken taxatieverslag / WOZ-waarde bekijken
 • Voor vragen over het lopende belastingjaar kunt u terecht bij de RBG. Zij geven u informatie over afvalstoffenheffing, rioolrechten, OZB, precariobelasting, reinigingsrecht bedrijven, WOZ-waarde.
 • Ook kunt u bij de RBG online uw aanslag gemeentelijke belastingen inzien, bezwaar indienen of uw taxatieverslag inzien
Berichtenbox

De RBG is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. U kunt zich aanmelden voor de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen dan digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor al uw vragen over de gemeentelijke belastingen vanaf het belastingjaar 2014 kunt u bij de Regionale Belasting Groep terecht. Voor vragen over eerdere belastingjaren, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Lokalelastencalculator

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft een woonlastenmonitor ontwikkeld op basis van de enquête die de gemeenten ieder jaar invullen. Daarmee is het eenvoudiger om woonlasten te vergelijken met andere gemeenten.

Bereken uw gemeentelijke lasten met de COELO lokale-lastencalculator op www.coelo.nl. De rekentool vergelijkt de uitkomst met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

Soorten belasting

De RBG (Regionale Belasting Groep) heft en int voor de gemeente Vlaardingen de volgende soorten belastingen:

 • onroerende-zaakbelasting,
 • afvalstoffenheffing,
 • rioolheffing,
 • reinigingsrechten,
 • toeristenbelasting,
 • precariobelasting,
 • lijkbezorging,
 • grafrechten (begraafrechten),
 • leges,
 • havengelden.
Wat gebeurt er met uw belastinggeld?
 • We gebruiken de opbrengst afvalstoffenheffing om het afval op te laten halen en te verwerken.
 • De opbrengst van rioolrechten wordt gebruikt voor onderhoud van het rioolstelsel.
 • Onroerende-zaakbelasting voor het gebruik van een woning is afgeschaft. Gebruikersbelasting voor niet-woningen wordt nog wel geheven.

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. U kunt ook bellen met de RBG  via 088 291 1000.