Erfpacht

Vanaf 1 april 2023 treedt het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente in werking. Er gaat door het nieuwe beleid voorlopig niks voor u veranderen tenzij uw contract binnenkort afloopt of u ervoor kiest om uw contract aan te passen.

Loopt de erfpacht af of wilt u deze omzetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte)? Dan gaat u vanaf 1 april 2023 een hogere canon betalen. Als u na 1 april 2023 de erfpacht wilt omzetten in eigendom, dan zijn de voorwaarden daarvoor minder gunstig.

Het is daarom goed om nu te checken wanneer uw contract afloopt, zodat u nog de gelegenheid heeft om voor 1 april (onder voorwaarden van het huidige beleid) de afweging te maken om uw contract aan te passen of niet.

U kunt hierbij kiezen uit 2 opties.

  1. U kunt uw erfpacht omzetten in volle eigendom. 
  2. U kunt uw erfpacht omzetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht. 

Aanbieding ontvangen

Bent u geïnteresseerd in het aanpassen van uw contract? Neem dan voor 1 april 2023 contact op met de gemeente met het verzoek om een aanbieding te ontvangen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. U hoeft dan nog geen definitieve beslissing genomen te hebben , uw verzoek om een aanbieding is voldoende.  Het alleen vragen om nadere informatie wordt niet als een verzoek om een aanbieding gezien. De gemeente laat vervolgens een taxatie van de grondwaarde uitvoeren. Daar betaalt u behandelingskosten voor (€ 521,- voor woningen). Na deze taxatie krijgt u een aanbieding en weet u wat het aanpassen van uw contract (heruitgifte of verkoop bloot-eigendom) precies voor u gaat betekenen. U kunt dan altijd nog definitief de afweging maken om uw contract aan te passen of niet. 

Rekenvoorbeelden

Om u alvast een idee te geven wat het nieuwe beleid voor u gaat betekenen, ziet u hieronder een aantal fictieve rekenvoorbeelden. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.
In het hieronder weergegeven overzicht wordt aangegeven welke effecten de invoering van het nieuwe beleid heeft. Dit is uitgewerkt voor de volgende situaties:

1.    een eengezinswoning op een perceel grond van 125 m² en van 300 m², waarvan de erfpacht:

a.    in 1975 voor 50 jaar is uitgegeven
b.    in 1995 voor 50 jaar is uitgegeven

2.    een appartement met een woonoppervlak van 90 m² en van 140 m², waarvan de erfpacht:

a.    in 1975 voor 50 jaar is uitgegeven
b.    in 1995 voor 50 jaar is uitgegeven

3.    een bedrijfspand op een perceel grond van 2.000 m², waarvan de erfpacht:

a.    in 1968 voor 99 jaar is uitgegeven
b.    in 1975 voor 50 jaar is uitgegeven

Daarbij wordt uitgegaan van niet-afgekochte erfpacht. Bij afgekochte erfpacht betaalt de verzoeker de in het overzicht vermelde bedragen, maar ontvangt hij ook een terugbetaling van het teveel betaalde deel van de afkoopsom.

Eengezinswoning

            I. Verkoop bloot-eigendom ll. Heruitgifte

Situatie

Oppervlakte

Huidige canon

Getaxeerde grondwaarde

Koopsom (oud beleid)

Koopsom (nieuw beleid)

Canon per jaar (oud beleid)

Canon per jaar (nieuw beleid)

Eensgezinswoning (1975) 125 m2 € 250,00 € 55.000,00 € 33.000,00 € 38.500,00 € 495,00 € 963,00
Eensgezinswoning (1975) 300 m2
€ 600,00
€ 135.000,00 € 81.000,00 € 94.500,00 € 1.215,00 € 2.363,00
Eensgezinswoning (1995) 125 m2
€ 500,00
€ 55.000,00 € 39.600,00 € 39.600,00 € 594,00 € 594,00
Eensgezinswoning (1995) 300 m2
€ 1.100,00
€ 135.000,00 € 97.200,00 € 97.200,00 € 1.458,00 € 2.430,00

Appartement

            I. Verkoop bloot-eigendom ll. Heruitgifte
Situatie Oppervlakte Huidige canon Getaxeerde grondwaarde Koopsom (oud beleid) Koopsom (nieuw beleid) Canon per jaar (oud beleid) Canon per jaar (nieuw beleid)
Eensgezinswoning (1975) 90 m2 € 100,00 € 30.000,00 € 18.000,00 € 21.000,00 n.v.t. n.v.t.
Eensgezinswoning (1975) 140 m2
€ 200,00
€ 47.500,00 € 28.500,00 €33.250,00 n.v.t. n.v.t.
Eensgezinswoning (1995) 90 m2
€ 250,00
€ 30.000,00 € 21.600,00 € 21.600,00 n.v.t. n.v.t.
Eensgezinswoning (1995) 140 m2
€ 400,00
€ 47.500,00 € 34.200,00 € 34.200,00 n.v.t. n.v.t.

 

Bedrijfsgebouw

            I. Verkoop bloot-eigendom ll. Heruitgifte
Situatie Oppervlakte Huidige canon Getaxeerde grondwaarde Koopsom (oud beleid) Koopsom (nieuw beleid) Canon per jaar (oud beleid) Canon per jaar (nieuw beleid)

Eensgezinswoning (1968)

2000 m2 € 1.500,00 € 400.000,00 € 240.000,00 € 280.000,00 € 3.600,00 € 7.000,00
Eensgezinswoning (1995) 2000 m2
€ 3.000,00
€ 400.000,00 € 288.000,00 € 288.000,00 € 4.320,00 € 7.200,00

 

Bent u benieuwd hoe de procedure om uw erfpachtcontract aan te passen verloopt? Bekijk dan deze pagina.

Meer informatie

Heeft u een vraag over Erfpacht? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.Vermeld bij uw vraag dat het gaat om ‘Erfpacht’.

Technische storing

Door een technisch probleem is het niet gelukt om de factuur voor de betaling van uw canon voor 2023 via Mijn Overheid te bezorgen. De factuur en een begeleidende brief heeft u dan ook begin februari via de post ontvangen.