Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht om grond, die eigendom is van een ander, tegen betaling te mogen gebruiken. Mensen die in Vlaardingen een pand/woning bezitten op grond van de gemeente betalen voor het gebruik van die grond jaarlijks een erfpachtbedrag (canon) aan de gemeente.

Heeft u een bedrijf met erfpachtrecht van de gemeente? Dan bent u als bedrijf btw-plichtig over de grondwaarde. Deze btw kunt u direct in aftrek brengen. Als inwoner bent u niet btw-plichtig over de grondwaarde.

Algemene bepalingen / voorwaarden erfpacht
Erfpachtgrond kopen

Staat uw woning of bedrijf op grond van de gemeente waar u voor moet betalen (erfpacht)? Dan kunt u deze grond kopen.

Hoe werkt het

  • Doe uw aanvraag voor het krijgen van grond in erfpacht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of schriftelijk via Gemeente Vlaardingen, team Vastgoed, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
  • Wilt u het stuk grond gebruiken om uw tuin uit te breiden? Stuur dan een tekening (of een scan of foto hiervan) van het stuk grond mee dat u wilt kopen.
  • De gemeente schakelt een NVM-taxateur in om de grondwaarde te bepalen.
  • Binnen 4 tot 6 weken krijgt u een aanbod voor het kopen van het stuk grond.

Kosten

De administratiekosten zijn vastgesteld op €507,- exclusief BTW. Dit tarief komt bovenop het aanbod voor omzetting, het wordt niet verrekend.

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.