Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht om grond, die eigendom is van een ander, tegen betaling te mogen gebruiken. Mensen die in Vlaardingen een pand/woning bezitten op grond van de gemeente betalen voor het gebruik van die grond jaarlijks een erfpachtbedrag (canon) aan de gemeente.

Heeft u een vraag over Erfpacht? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier, vermeld bij uw vraag dat het gaat om ‘Erfpacht’.