Nieuws RSS icoon

 • Coronavirus in Vlaardingen (laatste update 18 september)

  Alleen samen krijgen en houden we het coronavirus in Nederland onder controle. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep. Werk thuis als het kan.

 • Sport verbindt en verbroedert

  17 september 2020

  In de Vlaardingse Sportweek, van 18 tot en met 27 september, kunt u ontdekken dat er in onze stad een sportvereniging is voor iedereen. U kunt een kijkje nemen en meedoen bij een van de vele Vlaardingse sportverenigingen.

 • Nieuwe noodverordening in regio per 15 september

  17 september 2020

  Vanaf dinsdag 15 september 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 10 augustus. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

 • Openbare besluiten van 15 september 2020

 • Goed-op-weg-map vereenvoudigt aanvraag schuldhulpverlening

  16 september 2020

  Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) kunnen voortaan eenvoudiger schuldhulpverlening aanvragen. Stroomopwaarts lanceerde vorige week de Goed-op-weg-map. Die helpt stap voor stap bij hun aanvraag. In duidelijke taal en met een combinatie van tekst en beeld.

 • Noodkap boom aan de Spechtlaan

  16 september 2020

  Normaal gesproken moet er een vergunning aangevraagd worden voor het kappen van een boom. Maar soms is er hoge nood. Als een boom in zo’n toestand is dat er bijvoorbeeld acuut gevaar is, dan kan de burgemeester toestemming geven om een boom direct te kappen.

 • Chip in het bakkie

  16 september 2020

  Heeft u een container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en/of voor oud papier en karton in de tuin staan? Irado zal deze binnenkort van een chip voorzien om zo de containers en het legen ervan beter te kunnen beheren.

 • Victoria ’04 samen veiliger gemaakt

  17 september 2020

  Ze vallen meteen op rondom de velden: de kleurrijke Urban Puzzels, die de leden van sportvereniging Victoria ’04 hebben gemaakt. Afgelopen zaterdag 12 september vierden ze de resultaten van hun inspanningen om de veiligheid en de fysieke omgeving te verbeteren.

 • Onthulling Passenger van Frans de Winter - Nieuwe voorbijganger op Landje van Chardon

  14 september 2020

  In het voorbijgaan op de fiets, tijdens een wandelingetje in de nazomerzon, veel Vlaardingers genieten van het Landje van Chardon, een stukje groen met een rijk verleden. Nabij dit plekje, op de hoek van de burgemeester Verkadesingel en de burgemeester Heusdenslaan krijgen voorbijgangers komend jaar gezelschap. Kunstenaar Frans de Winter maakte een beeld van een passant op deze plek vol verleden en voorbijgangers.

 • Maak geen afspraak via website afspraakloket.nl

  10 september 2020

  Een afspraak maken bij de gemeente kost geen geld!

  Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die een afspraak maken via de website afspraakloket.nl en die hiervoor moeten betalen. Wij werken NIET samen met deze website en wij adviseren u om geen gebruik te maken van deze website.

 • Kappen uit nood

  09 september 2020

  Normaal gesproken moet er een vergunning aangevraagd worden voor het kappen van een boom. Maar soms is er hoge nood. Als een boom in zo’n toestand is dat er bijvoorbeeld acuut gevaar is, dan kan de burgemeester toestemming geven om een boom direct te kappen. Zo werd afgelopen week een es gekapt aan de Burgemeester A. van Walsumlaan op het terrein van de VVE. Door stormachtig weer waren er dikke takken uit de boom gebroken en was de boom zo instabiel geworden dat er een onveilige situatie ontstond. De boom moest daarom met spoed gekapt worden.

 • Diamanten en briljanten bruidsparen in het zonnetje

  09 september 2020

  Feest vieren is in deze tijden wat ingewikkelder dan we gewend waren, maar gelukkig kan het nog wel! In juni kon het niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar op woensdagmiddag 2 september stonden 19 Vlaardingse echtparen alsnog in het zonnetje in de Stadsgehoorzaal om met elkaar, op gepaste afstand, hun huwelijksjubileum van afgelopen tijd nog eens te vieren.

 • Vlaardingen heeft een eigen Regenbooglogo!

  09 september 2020

  Jezelf kunnen zijn en houden van wie je wil. Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in onze stad. Daarom is Vlaardingen Regenboogstad en daar hoort een krachtig logo bij. Zaterdag onthulde wethouder Jacky Silos het logo dat als winnaar uit de bus kwam na een wedstrijd waarvoor meer dan 30 Vlaardingers een ontwerp hadden aangeleverd. Mariska van Bodegom maakte het logo dat gebruikt zal worden voor en door de stad op alle uitingen die met Vlaardingen Regenboogstad te maken hebben.

 • Het is weer Schoolbrengweek!

  09 september 2020

  Lopen of fietsen naar school, dat doen veel kinderen en ouders elke schooldag. Toch pakken ouders nog best vaak de auto om hun kind naar school te brengen. Om daarin verandering te brengen, is er van 14 tot en met 18 september de jaarlijkse Schoolbrengweek. In de Schoolbrengweek roepen we basisschoolkinderen en hun ouders op om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te gaan. Dat is gezond en beter voor het milieu. En leuk en gezellig.

 • Openbare besluiten van 8 september 2020

  08 september 2020
 • Beschikkingen CAK 2020 eigen bijdrage WMO

  04 september 2020

  Onlangs heeft het CAK de beschikkingen over 2020 verzonden. Wij merken dat deze beschikkingen bij veel cliënten van ROGplus vragen oproepen. Graag lichten we de beschikking nader toe.

 • Café Matinee voor twee weken gesloten vanwege niet naleven coronamaatregelen

  03 september 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ahmed Aboutaleb, heeft op verzoek van burgemeester Bas Eenhoorn, Café Matinee tot 17 september gesloten. Matinee heeft hierop vooruitlopend gisteren zelf al besloten het café te sluiten.

 • Openbare besluiten van 1 september 2020

  07 september 2020

  Openbare besluiten uit de college-vergadering gehouden op: dinsdag 1 september 2020

 • Nazending openbare besluiten van 1 september 2020

  07 september 2020
 • Wie mag collecteren in Vlaardingen?

  15 september 2020

  Tot en met 19 september mag Nierstichting Nederland collecteren in Vlaardingen en van 20 tot en met 26 september mag HandicapNL dat.

 • De scholen zijn weer begonnen!

  02 september 2020

  Deze week fietsen veel kinderen weer naar school. Met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ roept onze gemeente samen met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben, zodat kinderen veilig op school komen. De landelijke Fietsersbond geeft handige tips voor ouders en voor kinderen.

 • Afsluiting A20 richting Rotterdam tussen Maassluis en knooppunt Kethelplein

  02 september 2020

  In opdracht van Rijkswaterstaat legt bouwconsortium BAAK de Blankenburgverbinding aan. Hiervoor gaat BAAK ook vanaf begin 2021 de A20 verbreden tussen Kethelplein en het nieuwe knooppunt Vlaardingen. BAAK zorgt ook na de openstelling voor het onderhoud van de snelweg. Inmiddels is grootschalig onderhoud aan onder andere de verlichting en de regenwaterafvoer bij de verschillende viaducten noodzakelijk. Om dit onderhoud veilig uit te kunnen voeren, sluit BAAK van vrijdag 11 september 22.00 uur tot maandag 14 september 05.00 uur tussen Maassluis en knooppunt Kethelplein de A20 richting Rotterdam af. In de nachten zijn er ook afsluitingen op de A20 richting Hoek van Holland. Tijdens de afsluiting voert BAAK ook verschillende voorbereidende werkzaamheden uit voor de verbreding van de A20 en de aanleg van knooppunt Vlaardingen.

 • Dagje weg? Ramen en deuren op slot!

  02 september 2020

  In de afgelopen weken is er weer in veel woningen ingebroken. Tuindeuren en ramen staan open. Een inbreker kan dan eenvoudig, zonder in te hoeven breken, uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan.

 • Open Monumentendag Vlaardingen

  02 september 2020

  Stichting Erfgoed Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen laten u op Open Monumentendag (zaterdag 12 september) weer genieten van Vlaardingse monumenten. Dit jaar anders dan voorgaande jaren: schriftelijk, digitaal en buiten! Rond het thema van dit jaar (Leermonumenten) verschijnen artikelen in het Tijd-Schrift van de Historische Vereniging. In Gemeentenieuws lichten we alvast tipjes van de sluier op. Deze week een kort inkijkje in het artikel van Ron Hoekstra over historische schoolgebouwen.

 • Feestelijke afsluiting Vlaardingse Zomerschool

  02 september 2020

  Afgelopen woensdag was de feestelijke afsluiting van de Vlaardingse Zomerschool in De Stadsgehoorzaal. Wethouder Sebastiaan Nieuwland sloot deze 10de editie af en overhandigde, in het bijzijn van ouders, de certificaten aan alle leerlingen.

 • Hennepkwekerij van Baerlestraat ontmanteld

  28 augustus 2020

  Op donderdag 27 augustus 2020 is een hennepkwekerij aangetroffen in de van Baerlestraat. Er werden 290 potten met aarde gevonden. De hennepplanten waren al geoogst.

 • Hennepkwekerij Heliniumweg ontmanteld

  28 augustus 2020

  Op vrijdag 18 september 2020 is tijdens een integrale bedrijvencontrole een hennepkwekerij aangetroffen in een bedrijfspand aan de Heliniumweg. Er werden 400 hennepplanten gevonden.

 • Start kapwerkzaamheden in Krabbepark in Vlaardingen

  01 september 2020

  Staatsbosbeheer start op 31 augustus 2020 met het verwijderen van zieke essen en het uitdunnen van bosvakken in het Krabbepark. Veel bomen hier hebben last van essentaksterfte. Ze moeten gekapt worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Een deel van de kapwerkzaamheden is ook ter voorbereiding op het toekomstige Krabbepark. Door het uitdunnen van bosvakken komen beeldbepalende bomen en groenstructuren beter tot ontwikkeling.

 • Openbare besluiten van 25 augustus 2020

  28 augustus 2020
 • Tweede uur gratis parkeren in garages gestopt

  25 augustus 2020

  De Stichting Stadshart Vlaardingen, Multi Vastgoed, garage-exploitant BKS en de gemeente hebben besloten om de pilot met het gratis tweede uur parkeren in de openbare garages na 24 augustus 2020 niet structureel voort te zetten. Het tweede uur gratis parkeren had wel een positief effect: meer mensen bleven langer in de garages staan. Dit leidde, ook voordat de coronacrisis begon, helaas niet tot meetbare omzetstijging en meer klantenbinding in de binnenstad. De partijen hebben bovendien onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor een vervolg.

 • Benieuwd naar de overkant van de Blankenburgverbinding?

  25 augustus 2020

  Rijkswaterstaat en Bouwconsortium BAAK organiseren op woensdag 2 september om 19.00 uur een webinar voor inwoners van Rozenburg en andere belangstellenden. U kunt dit thuis via uw eigen computer of tablet volgen en direct vragen stellen.

 • Daklozen aan het werk bij Voscon

  28 augustus 2020

  Daklozen een zetje in de goede richting geven, zodat zij weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Dat is de ambitie van Ronald van de Merwe, bedrijfsleider bij metaalconstructiebedrijf Voscon in Vlaardingen. Sinds februari 2020 biedt hij dagbesteding aan twee daklozen afkomstig uit dak- en thuislozenopvang De Elementen. Het doel is hen voor te bereiden op een betaalde baan.

 • De scholen beginnen maandag 31 augustus weer

  25 augustus 2020

  Na de zomervakantie gaan de kinderen weer op de fiets of lopend naar school. Dat is voor iedereen in het verkeer even wennen. Met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ roept onze gemeente samen met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben, zodat kinderen veilig op school komen. De gemeente hangt hiervoor de bekende spandoeken in de stad op.

 • Bomen onder de loep

  18 augustus 2020

  Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren. Dit om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt.

 • Fietsbrug over Boonervliet weer open voor wandelaars en fietsers

  28 augustus 2020

  Door een aanvaring op 4 augustus raakte de fietsbrug bij de Foppenplas fors beschadigd. Bij één van de acht pijlers waren onder water beschadigingen te zien. Een aannemer heeft de beschadigde pijler op vrijdag 14 augustus verstevigd met een stalen manchet. Daarmee is de brug nu stevig genoeg voor licht verkeer. Het hoogheemraadschap kon de brug daarom weer veilig openstellen voor fietsers en wandelaars.

 • Zwemmen in Buizengat tot 18.00 uur

  21 augustus 2020

  Met het warme weer van de afgelopen weken is er natuurlijk niets fijner dan even een frisse duik te nemen. Dat zorgt voor veel plezier, maar helaas ook voor overlast. Na aanhoudende klachten over verschillende vormen van overlast heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten om een zwemverbod in de avonduren in te stellen bij het Buizengat.

 • Spetteren in de Kindervallei

  21 augustus 2020

  Lekker met water spelen in de waterspeelplaats van de Kindervallei in Holy? Een superleuk plekje om de kleintjes lekker te laten spetteren. Wat niet iedereen weet, is dat het niet de bedoeling is om op deze speelplek tot aan de knieën verkoeling te zoeken. Bezoekt u de Kindervallei? Fijn als u mee wilt helpen om de waterspeelplaats werkend te houden!

 • Dagje weg? Ramen en deuren op slot!

  21 augustus 2020

  Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een inbreker kan dan eenvoudig, zonder in te hoeven breken, uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Ook als u in een flat of appartement woont!

 • 1,5 meter afstand met Krabbeplascirkels

  21 augustus 2020

  Op vrijdag 7 augustus zijn op de ligweide bij de Krabbeplas cirkels op het gras aangebracht.

 • Fietsbrug over de Boonervliet afgesloten

  26 augustus 2020

  Door een aanvaring op 4 augustus is de fietsbrug over de Boonervliet bij de Foppenplas fors beschadigd. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de brug afgesloten voor alle verkeer en een gedeeltelijke stremming van het vaarverkeer ingesteld.

 • Auw! Een zieke iep in de tuin

  21 augustus 2020

  Eerder al kon u lezen dat de iepenziekte weer geconstateerd is bij bomen in de stad. Deze ziekte is zeer besmettelijk, dus aangetaste bomen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Maar wist u ook dat u, als u een zieke iep op eigen terrein heeft staan, er zelf verantwoordelijk voor bent dat deze snel en vakkundig gekapt en afgevoerd wordt? Een pijnlijke ingreep voor uw tuin en voor uw portemonnee, want de kosten moet u zelf betalen.

 • Opgespeld!

  21 augustus 2020

  Op woensdag 22 juli reikte burgemeester Bas Eenhoorn een Koninklijke onderscheiding uit aan Michel Swarttouw.

 • Op vakantie? Ga dan wijs op reis!

  02 september 2020

  Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan anders. Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode. Gaat u toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. Plan uw vakantie, als het kan, buiten de schoolvakanties. Houd u waar ook ter wereld altijd aan de basisregels (Klachten? Blijf thuis en laat u testen, houd afstand, vermijd drukte en was vaak uw handen). Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze.

 • Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

  26 augustus 2020

  Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Dan kunt u zich laten testen op het coronavirus. Zo wordt de verspreiding van het virus gecontroleerd en beschermen we elkaar.