Nieuws

RSS icoon
 • Coronavirus in Vlaardingen (laatste update 20 september)

  Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

 • Openbare besluiten van 28 september 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Informatiebijeenkomst woningbouwlocatie Westhavenkade tegenover de Pelmolen op 28 september

  28 september 2021

  Vanavond staat een digitale informatiebijeenkomst gepland. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een nieuw plan voor de woningbouwlocatie Westhavekade tegenover de Pelmolen gepresenteerd.

 • Gemeente Vlaardingen en Bibliotheek de Plataan organiseren spreekuren voor de Coronacheck-app

  23 september 2021

  Vanaf zaterdag 25 september is het voor een aantal locaties nodig om een coronabewijs te laten zien. Dit kan via een app op je telefoon. Maar niet iedereen begrijpt meteen hoe deze app werkt. Zowel bij de gemeente als bij instellingen als de Stadsgehoorzaal komen daar signalen over binnen. Daarom organiseren gemeente Vlaardingen en Bibliotheek de Plataan spreekuren om mensen hierbij te helpen. Ook voor het aanvragen van een DigiD kan je bij de Bibliotheek terecht.

 • Scholen zetten zich in om bekendheid te geven aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur

  23 september 2021

  In samenwerking met basisscholen is de gemeente Vlaardingen samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stroomopwaarts gestart met een campagne voor ouders met weinig geld. De boodschap? “Geen geld voor sport, cultuur of zwemles? Het Jeugdfonds betaalt!” Woensdag 22 september gaf wethouder Bart de Leede het startschot voor de campagne op basisschool Het Visnet door een schoolpakket te overhandigen aan de directeur Rianne van Dorp.

 • College presenteert sluitende begroting

  27 september 2021

  Vasthouden aan ingezette koers ook komende jaren noodzakelijk om financieel herstel te borgen

  Op 21 september heeft het college de laatste meerjarenbegroting van deze college- en raadsperiode vastgesteld. Zij leggen deze nu voor aan de gemeenteraad. In het begeleidende raadsvoorstel blikt het college met trots terug op de afgelopen vier jaar. Het college heeft, samen met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en betrokken partijen uit de stad, in deze periode de gemeente en haar financiële begroting in rustiger vaarwater gebracht. Er is nog een lange weg te gaan om uiteindelijk de gemeente structureel financieel gezond te maken en te houden.

 • Boom onder de loep: boomveiligheidscontrole

  21 september 2021

  Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied in de bebouwde kom ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. Dit jaar waren de bomen in de wijken Holy Noord en Holy Zuid aan de beurt.

 • Expositie Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen

  21 september 2021

  Bezoekers van het stadskantoor van de gemeente kunnen de komende vier weken een expositie bewonderen van de Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen. De expositie bestaat uit zes grote raampanelen die een voor- en achterkant hebben waardoor ze zowel van buiten als van binnen bekeken kunnen worden. Op de borden staan vrouwen afgebeeld uit de Vlaardingse politiek. De stichting vraagt met de expositie aandacht voor deze vrouwen en hun rol in de samenleving.

 • Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

  Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

 • Openbare besluiten van 14 september 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Week van de Ontmoeting 30 september tot en met 7 oktober

  27 september 2021

  Ontmoeting en verbinding staan centraal.

  Veel Vlaardingers voelen zich wel eens eenzaam. Op die momenten lukt het niet om verbinding te voelen met anderen en contact te maken.

 • Leerlingen Het Visnet geven het goede voorbeeld

  14 september 2021

  Zag u vorige week in de VOP ineens kinderen met afvalprikkers door de wijk rennen? Dat kan kloppen, want in de VOP staat de hele maand september in het teken van bewust omgaan met afval en zwerfvuil. Basisschool Het Visnet had van 6 tot en met10 september een projectweek over zwerfafval.

 • 64 Nieuwe bomen voor de Westwijk

  14 september 2021

  ‘Aan een boom zo vol geladen, mist men vijf, zes pruimen niet’, aldus het oeroude versje over Jantje. Maar als er geen pruimen verdwijnen, maar hele bomen, dan is het gemis al snel groot! Vorig jaar vond er een ware iepentragedie plaats in de Westwijk. Langs de dr. Wiardi Beckmansingel moesten 58 zieke bomen geveld worden. Ze lieten een grote lege plek achter. Die plek wordt nu uitgebreid en opgevuld. Het resultaat? Meer variatie en meer groen.

 • Maak kennis met uw stad tijdens de Open Deuren Dagen!

  14 september 2021

  Wilt u weten én ervaren wat uw stad allemaal te bieden heeft op het gebied van met sport, vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn of zorg? Dat kan tijdens de Open Deuren Dag van 18 tot en met 26 september.

 • Alles uit de bezemkast in de VOP!

  14 september 2021

  De groep bewoners die maandelijks met elkaar de VOP opruimt wordt steeds groter. Sluit u ook aan? U krijgt er een gezellige ochtend, leuke contacten en een goed gevoel voor terug. De eerstvolgende schoonmaakactie is op zaterdag 18 september, op World Cleanup Day!

 • Ontmoet burgemeester Bert Wijbenga

  14 september 2021

  Okee… er staat hier dus iemand te trappelen! Het is onze nieuwe burgemeester Bert Wijbenga. Een haringkop worden, dat gaat niet vanzelf, daarvoor moet je je immers onderdompelen in een school of desnoods in een haringvaatje. En dus duikt onze kersverse burgemeester graag de stad in. Helpt u hem een handje tijdens zijn kennismaking met onze stad?

 • Installatie burgemeester Bert Wijbenga

  10 september 2021

  Burgemeester Bert Wijbenga is op donderdag 9 september 2021 officieel geïnstalleerd tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad. U kunt de speech die burgemeester Wijbenga heeft gehouden teruglezen. En u kunt de samenvatting van de installatie bekijken op video.

 • Vlaardingse vaccinatielocatie gesloten

  09 september 2021

  Waar kunt u terecht voor een vaccinatie zonder afspraak?

  Heeft u nog geen vaccinatie of nog niet de tweede prik gehad? Kijk dan op de website prikkenzonderafspraak.nl bij welke priklocaties u zonder afspraak terecht kan.

 • Financiële hulp om te kunnen sporten

  16 september 2021

  Voor jeugd en jongvolwassenen t/m 27 jaar

  Wilt u uw kinderen laten sporten en/of bent u een jongvolwassene die wil sporten, maar heeft u te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie, het lesgeld en eventueel sportspullen, zoals kleding, voor jeugd t/m 18 jaar. Jongvolwassenen van 18 t/m 27 jaar kunnen hiervoor terecht bij het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur.

 • Wie mag collecteren in Vlaardingen?

  28 september 2021

  Inzamelen van geld aan de deur of op straat (collecteren) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft.

 • Uw gezicht in de schijnwerpers?

  09 september 2021

  Oproep portretten voor uitbreiding kunstwerk VIA20

  Een bredere snelweg? Tja, dat betekent natuurlijk ook een breder viaduct! En dus meer ruimte voor het kunstwerk VIA20 waarin portretten van passanten de onderdoorgang verlevendigen. Vandaar dat de kunstenaars Ineke Hagen en Eric van Straaten op zoek zijn naar Vlaardingers die na 1 januari 2015 in Vlaardingen zijn komen wonen en regelmatig gebruik maken van het viaduct. Wie weet hangt uw portret binnenkort te stralen in VIA20!

 • Herstel fietspad tunnel Marathonweg

  09 september 2021

  Wachten tot de metro voorbij is? Dat hoeft niet als je over de Marathonweg rijdt. Sinds 2018 kan het verkeer daar ongestoord via het tunneltje onder het metrospoor door. Nou ja, ongestoord… door verzakkingen was het fietspad in de tunnel de afgelopen tijd afgesloten. Goed nieuws: in september starten de herstelwerkzaamheden.

 • Werkzaamheden vervangen leidingen Oostwijk

  09 september 2021

  In de Oostwijk werkt aannemer Van Vulpen BV in opdracht van Stedin Netbeheer en Evides aan het onderhoud van leidingen.

 • Vlaardingen Regenboogstad in zomerse sferen op stadsstrand

  09 september 2021

  Het weer was prachtig op het drukbezochte Vlaardingse stadsstrand afgelopen zaterdag. Er kwamen veel mensen af op de eerste bijeenkomst van Vlaardingen Regenboogstad en de Vlaardingse regenboogvlag wapperde vrolijk boven al die gezelligheid. Jezelf mogen zijn en houden van wie je wil! Dat is de kernboodschap van Vlaardingen Regenboogstad die centraal stond.

 • Snorkelen, jeu de boules, honkbal of iets anders...!

  09 september 2021

  Een keer snorkelen, jeu de boulen, outdoor fitnessen, honk- of softballen? In de Vlaardingse sportmaand kan het!

 • Jongeren ontdekken hun talent bij het Vrijwillig Traineeship

  09 september 2021

  Voor het programma Vrijwillig Traineeship van KLiK Vrijwilligers gaan jongeren een half jaar als vrijwilliger aan de slag bij verschillende maatschappelijke organisaties in Vlaardingen.

 • Burgemeester Bas Eenhoorn neemt afscheid

  08 september 2021

  Het is tijd om afscheid te nemen van Bas Eenhoorn als waarnemend burgemeester. Op 9 september wordt Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen de nieuwe burgemeester van Vlaardingen. Met onderstaande brief neemt Bas Eenhoorn afscheid van u.

 • Herinrichting Krabbepark van start

  08 september 2021

  Aannemer Van Dijk Maasland B.V. is in opdracht van de gemeente Vlaardingen gestart met de aanleg van het nieuwe Krabbepark. Vanaf september 2021 tot en met april 2022 krijgt het Krabbepark op een duurzame en doortastende manier een flinke facelift. Het gebied rondom de Krabbeplas wordt recreatiever, toegankelijker en brengt natuur en mensen in harmonie samen. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.

 • Openbare besluiten van 7 september 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Steunpunt Inburgering Vlaardingen vandaag van start

  07 september 2021

  Vanaf vandaag kunnen inburgeraars met vragen terecht bij medewerkers en vrijwilligers van het Steunpunt Inburgering Vlaardingen. Dit is gevestigd aan de Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen. Wethouder Jacky Silos nodigt inburgeraars in een brief uit om kennis te maken met de medewerkers en vrijwilligers van het Steunpunt Inburgering Vlaardingen.

 • Start ‘breed spreekuur’ in de Westwijk: snelle hulp bij financiële en andere vragen

  06 september 2021

  Moeite met administratie? Heeft u financiële problemen? Bent u eenzaam? Kortom: heeft u hulp nodig? Vanaf deze week zijn de wijkteams in samenwerking met een aantal andere organisaties een proef gestart in de Westwijk. Inwoners kunnen vanaf nu elke maandag tussen 13.00 en 16.00 uur binnenlopen in wijkcentrum West voor een gezamenlijk spreekuur van Stroomopwaarts, Humanitas, de formulierenbrigade, de sociaal raadslieden van Minters en de wijkteams Vlaardingen.

 • Doe mee aan onderzoek naar koopgedrag

  13 september 2021

  De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen sterk groeide, zien we op straat winkelpanden leegstaan en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van belang. U kunt ook meedoen aan het onderzoek.

 • A20 weekend dicht

  03 september 2021

  Van vrijdagavond 10 tot maandagochtend 13 september werkt bouwconsortium BAAK in opdracht van Rijkswaterstaat op de A20 tussen knooppunt Kethelplein en Maassluis. De snelweg wordt hiervoor in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Kethelplein en af- en oprit 7 Maassluis. Tijdens deze afsluiting worden onder andere nieuwe verkeerssystemen geïnstalleerd en tijdelijke geluidschermen geplaatst.

 • Welke Vlaardingse sporter gunt u de Flip Vethaaktrofee?

  03 september 2021

  Vlaardingen kent veel actieve sporters op top- en recreatief niveau. De gemeente zet sporters met bijzondere successen extra in het zonnetje. Dit doen we met de Flip Vethaaktrofee, de sportprestatieprijs voor én door Vlaardingers, ontworpen door de Vlaardingse kunstenaar Frans de Winter.

 • Steunpunt Inburgering Vlaardingen start op dinsdag 7 september

  03 september 2021

  Vanaf dinsdag 7 september kunnen inburgeraars met vragen terecht bij medewerkers en vrijwilligers van het Steunpunt Inburgering Vlaardingen. Dit is gevestigd aan de Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen. Wethouder Jacky Silos nodigt inburgeraars in een brief uit om kennis te maken met de medewerkers en vrijwilligers van het Steunpunt Inburgering Vlaardingen.

 • Onze scholen zijn weer begonnen

  03 september 2021

  Na de zomervakantie is het voor veel kinderen wennen om naar school te fietsen. Met de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ roept onze gemeente samen met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben, zodat kinderen veilig op school komen. De gemeente heeft hiervoor spandoeken in de stad opgehangen.

 • Openbare besluiten van 31 augustus 2021

  31 augustus 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Einde steunpakketten voor banen en economie

  Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

 • Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder als KLiK Vrijwilligers

  30 augustus 2021

  De vrijwilligersservicepunten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bundelen de krachten en werken vanaf 1 september 2021 samen onder de naam KLiK vrijwilligers. Met één gezamenlijke website is een KLiK tussen vrijwilliger en organisatie binnen de kortste keren gemaakt!