Nieuws RSS icoon

 • Coronavirus in Vlaardingen (laatste update 28 mei)

  Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.

  Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer.

 • Openbare besluiten van 15 juni 2021

  15 juni 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Tijdelijke woningen District U oplossing voor hoge druk op woningmarkt in Vlaardingen

  15 juni 2021

  Vanmiddag heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het terrein van District U aan de Olivier van Noortlaan. De ontwerp omgevingsvergunning hiervoor wordt ter visie gelegd. Ieder die dit wil, kan hierop voor een periode van zes weken reactie geven. De woningen bieden een oplossing voor een groot tekort in de regio. De voornaamste doelgroepen zijn studenten, jongeren en starters. Zo’n 20 tot maximaal 30 woningen zijn beschikbaar voor begeleid wonen.

 • Testlocatie in sporthal Westwijk nog twee weken langer open

  10 juni 2021

  Sinds woensdag 5 mei is er een tijdelijke testlocatie in sporthal Westwijk. Vanwege het succes van de testlocatie, heeft de GGD besloten de locatie nogmaals twee weken langer open te houden. Dit gebeurde al een keer eerder. De testlocatie blijft nu open tot en met 25 juni. Elke dag laten zich gemiddeld meer dan 200 mensen op de locatie testen op het coronavirus. Ruim de helft daarvan zijn Vlaardingers. Testen helpt om besmettingen op te sporen.

 • Erepenning van de stad Vlaardingen voor André Fontijne

  Op 9 juni 2021 heeft burgemeester Bas Eenhoorn de Penning van de stad Vlaardingen uitgereikt aan de heer A. (André) Fontijne. De heer Fontijne heeft zich de afgelopen ongeveer 55 jaar langdurig en prominent ingezet voor het maatschappelijk leven in Vlaardingen. De uitreiking vond plaats in Museum Vlaardingen tijdens de opening van de tentoonstelling over de in Vlaardingen geboren kunstschilder Arij Pleijsier (1819-1879). Alle werken van deze kunstenaar in de collectie van Museum Vlaardingen zijn door de Stichting Fonds Museum Vlaardingen of door de heer Fontijne zelf geschonken.   

 • Storing Omgevingsloket

  08 juni 2021

  Als u een vergunningsaanvraag indient via het Omgevingsloket, ontvangt u door een technische storing op dit moment niet direct een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Zodra de storing opgelost is, ontvangt u die bevestiging alsnog.

 • Openbare besluiten van 8 juni 2021

  10 juni 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Voorkomen van grote schulden door vroege aanpak van geldproblemen

  08 juni 2021

  Vanaf 1 januari heeft de gemeente de wettelijke taak om contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand voor bijvoorbeeld de huur of de zorgverzekering. Het in een vroeg stadium signaleren van schulden is vanaf die datum onderdeel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Mensen met geldproblemen wachten vaak (te) lang met het zoeken van hulp. Door in een vroeg stadium contact te zoeken met inwoners en hulp aan te bieden bij hun (beginnende) geldproblemen, kunnen hoge schulden voorkomen worden. Stroomopwaarts gaat dit doen en de gemeente heeft vandaag een plan hiervoor goedgekeurd.

 • Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast

  08 juni 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 vastgesteld. Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het kan gaan om ‘eenvoudige’ burenruzies, maar ook om overlast door overbewoning van naburige panden of door overlastgevende personen. Uit onderzoek blijkt dat landelijk alle vormen van woonoverlast toenemen. Vlaardingen vormt daarop geen uitzondering. Ook zien we dat de casuïstiek rond woonoverlast in Vlaardingen de afgelopen jaren ingewikkelder van aard is geworden (o.a. personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek, vervuiling of verwaarlozing van huizen).

 • Dodehoekles op de Reigerlaan

  08 juni 2021

  Veilig verkeer? Een goede indeling van de weg kan daar flink aan bijdragen, maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk dat iedereen goed oplet in het verkeer en rekening met elkaar houdt!

 • Park Hoog Lede nadert voltooiing

  08 juni 2021

  Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen, en Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest bij gebiedsontwikkelaar AM (namens Park Hoog Lede B.V.) vierden woensdag 2 juni tijdens een feestelijk moment samen met de bewoners online de voortgang van de bouw van 27 woningen. Deze tiende fase van Park Hoog Lede vormt het sluitstuk van het plan, waar in totaal straks 245 toekomstbestendige woningen zijn gerealiseerd.

 • Frisse duik: zwembad of strand

  08 juni 2021

  Het lijkt wel zomer! En op mooie dagen is een frisse duik, het mooiste wat er is. Helaas is het aantal plekken waar dat kan, beperkt. Toch zwemmen? Op www.zwemwater.nl kunt u de actuele waterkwaliteit vinden van officiële zwemwaterlocaties in meren en plassen. Geen schoon water in de buurt? Kijk dan of u in het zwembad terecht kunt of ga lekker naar het strand.

 • Operatie Afval op De Mavo Vos

  08 juni 2021

  ‘Operatie Afval’ bracht in juni leerlingen van De Mavo Vos in beweging voor een schonere stad. Waarom is het zo belangrijk om afval op te ruimen en afval goed te scheiden? Hoe werkt recyclen?

 • Ontdek uw vrijwilligerskracht!

  10 juni 2021

  2021 is het Jaar van de Vrijwilliger. In Nederland zetten zich jaarlijks al miljoenen mensen vrijwillig in voor anderen en hun omgeving. Dat is en lijkt heel veel, maar de helft van alle Nederlanders boven de 15 doet dit nog niet. Ook in Vlaardingen zijn er veel inwoners die zich als vrijwilliger inzetten.

 • Verkeersprojecten uitgelicht: facelift fietspaden Arij Koplaan

  08 juni 2021

  Dit jaar staan er behoorlijk wat werkzaamheden op stapel om Vlaardingen verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken. De gemeente kan hiermee mede dankzij een subsidie van het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van bijna € 750.000 aan de slag. Die subsidie is bedoeld voor projecten, die bijvoorbeeld de omgeving van scholen en zorginstellingen veiliger maken, het oversteken verbeteren van drukke wegen voor wandelaars en fietsers en/of zorgen voor het uitbreiden van 30km-gebieden. De gemeente combineert de ingrepen zoveel mogelijk met gepland onderhoud en herstructureringswerk. Deze keer staat het onderhoud van de Arij Koplaan in de schijnwerpers.

 • De Week van de Jonge Mantelzorger: Niet te missen…

  03 juni 2021

  Eén op de vier kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met een vader, moeder, broer of zus die gehandicapt, ziek, in de war of verslaafd is. Om jonge mantelzorgers te ondersteunen en zichtbaar te maken is er jaarlijks de nationale Week van de Jonge Mantelzorger (1 tot en met 7 juni). In Vlaardingen kunnen deze kinderen en jongeren voor een luisterend oor en hulp en begeleiding terecht bij Minters Mantelzorg.

 • Maatregelen Buizengat voor mooie zomer

  09 juni 2021

  Deze zomer mag er gezwommen worden in het Buizengat. Om overlast voor omwonenden tegen te gaan worden er wel een aantal maatregelen genomen. Het plein wordt bijvoorbeeld ontoegankelijk gemaakt voor scooters en fietsen, er komt cameratoezicht en er worden alternatieve zomeractiviteiten georganiseerd in de rest van de stad.

 • Wie mag collecteren in Vlaardingen?

  15 juni 2021

  Inzamelen van geld aan de deur of op straat (collecteren) is alleen toegestaan als men hiervoor een vergunning van de gemeente heeft. In de komende periode mogen collecteren in Vlaardingen:

 • Openbare besluiten van 1 juni 2021

  08 juni 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Blijf op de hoogte van werk aan de Blankenburgverbinding

  01 juni 2021

  De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg, de A24, die de A20 bij Vlaardingen gaat verbinden met de A15 bij Rozenburg. In de komende jaren staat er nog heel wat werk in Vlaardingen aan de Blankenburgverbinding op stapel.

 • Meer groen en minder tegels in de Waalstraat

  01 juni 2021

  Werken aan een groene binnenstad

  Groot liefhebber van jaren 70-design, en dan vooral van het fenomeen ‘grindtegel’? Slecht nieuws dan voor u, maar goed nieuws voor de binnenstad. De oude plantvakken in de Waalstraat zijn vernieuwd. Weg met die rand van grindtegels! De vakken zijn omgevormd tot groene borders; minder steen en meer groen. Niet alleen een stuk gezelliger, wat extra groen in de binnenstad, maar ook nog eens goed voor de afvoer van regenwater!

 • NK-tegelwippen: tegel voor tegel naar een groener Vlaardingen

  01 juni 2021

  Zin in een beetje krachttraining? Begin in de tuin! Help de tuin aan minder tegels en meer groen. Zo werkt u niet alleen aan extra spierballen, maar verzamelt u ook punten voor Vlaardingen in het NK-tegelwippen.

 • Organiseer een jeugdactiviteit in de zomervakantie!

  01 juni 2021

  Met de Vakantieactie 2021 roept het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stichtingen en verenigingen op om in de zomervakantie (17 juli tot en met 29 augustus) leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd. Uiteraard op een manier die coronaproof is. Denk bijvoorbeeld aan een clinic van een bekende sporttrainer, samen de natuur ingaan, een vrolijk waterfestijn of een wekelijkse sportinstuif.

 • Kadernota biedt perspectief voor Vlaardingen

  01 juni 2021

  Het positieve resultaat van de jaarstukken 2020 is een eenmalige meevaller en heeft nauwelijks structurele invloed op de begroting van de gemeente. Dat laat het meerjarenperspectief in de vandaag door het college vastgestelde kadernota zien. Hieruit blijkt dat Vlaardingen vanaf 2023 een positief sluitende begroting heeft, maar dat de vooruitzichten nog steeds manen tot financiële terughoudendheid. Daarnaast zijn er de komende jaren grote onzekerheden die een stevige impact kunnen hebben op de gemeentelijke meerjarenbegroting. Uitvoering van het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen blijft daarom noodzakelijk.

 • Handen uit de mouwen voor NLdoet!

  01 juni 2021

  Het Oranje Fonds organiseerde afgelopen weekend (28 en 29 mei) samen met duizenden organisaties in het land, het jaarlijkse NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
  NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in Vlaardingen werd hier gehoor aan gegeven.

 • Kramen in de Westwijk verplaatst

  01 juni 2021

  Haalt u weleens een lekker visje, kip, loempia’s of Turkse snacks op de dr. Wiardi Beckmansingel? Dan moet u voortaan naar de overkant van de straat!

 • Meepraten over Vlaardingen als woonstad

  01 juni 2021

  Vlaardingen wil een woonstad zijn voor iedereen. In de nieuwe Woonvisie, die deze zomer klaar moet zijn, schetsen we daarom een beeld van de noodzakelijke woonkeuzes voor de toekomst. Om de geplande aanpak in de Woonvisie te verfijnen en eventueel nieuwe ideeën op te halen, leggen we de komende periode ook ambities en dilemma’s voor aan de stad.

 • Testlocatie in sporthal Westwijk twee weken langer open

  28 mei 2021

  Sinds woensdag 5 mei is er een tijdelijke testlocatie in sporthal Westwijk. Vanwege de goede opkomst en daarmee het succes van de testlocatie, heeft de GGD besloten deze twee weken langer open te houden. De testlocatie zou vrijdag 28 mei sluiten en blijft nu tot en met vrijdag 11 juni geopend. Elke dag laten zich gemiddeld meer dan 200 mensen op de locatie testen op het coronavirus. Ruim de helft daarvan zijn Vlaardingers. Testen helpt om besmettingen op te sporen.

 • Eerste Vlaardingse vaccinatie

  27 mei 2021

  Donderdagochtend is de Vlaardingse vaccinatielocatie in District U officieel door de GGD in gebruik genomen. Burgemeester Bas Eenhoorn was samen met vaccinatiemanager Marco Slegt van de GGD aanwezig bij de opening. De burgemeester heette iedereen welkom en riep inwoners die een uitnodiging krijgen van het RIVM op om zo snel mogelijk een afspraak te plannen. Alfred Baert was de eerste Vlaardinger die zich op de locatie liet vaccineren.

 • NLdoet!

  26 mei 2021

  Komend weekend op 28 en 29 mei 2021 vindt de jaarlijkse vrijwilligersactie Nldoet plaats. Dit is de grootste vrijwilligersactie van het jaar. Doet u ook mee?

 • Vijf haringen en twee liter soep

  26 mei 2021

  Vijf haringen afstand houden, een hart onder de riem in de vorm van een emmertje soep, wat is er veel gebeurt in de coronaperiode! En dat terwijl er vooral ook zoveel niet gebeurde.

 • Waar laat u de hondendrol?

  26 mei 2021

  Op pad met de hond? Neem dan uw afvalpas mee. Zo kunt u bij alle containers voor restafval in uw wijk terecht met het hondenpoepzakje. Die neem je immers liever niet gevuld weer mee naar huis!

 • A20 dicht komend weekend

  26 mei 2021

  Rijkswaterstaat voert van vrijdag 28 mei 21.00 uur tot maandag 31 mei 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de A20 tussen knooppunt Westerlee en de Boonervliet. De snelweg moet voor deze werkzaamheden worden afgesloten. Omdat de A20 dan toch al dicht is, voert ook bouwconsortium BAAK komend weekend werkzaamheden uit tussen de Boonervliet en de Marathon¬weg waar afsluitingen voor nodig zijn. Omdat er veel moet gebeuren in een relatief korte tijd, werkt BAAK dag en nacht door.

 • Meldpunt voor gedupeerden kindertoeslagaffaire

  26 mei 2021

  Veel meer gedupeerden dan verwacht

  Duizenden ouders in Nederland werden de afgelopen jaren onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Volgens de eerste overzichten van de Belastingdienst zou het gaan om ongeveer 240 gedupeerden in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS). Inmiddels blijkt dat veel meer inwoners gedupeerd zijn. De Belastingdienst gaat nu uit van ongeveer 940 gezinnen in de drie gemeenten. Het aantal groeit nog steeds. Het lijkt erop dat de Belastingdienst hier onvoldoende inzicht in heeft. Dat maakt dat de gemeenten zich grote zorgen maken over de opeenstapeling van fouten bij de Belastingdienst.

 • Online informatieavonden over enquête betaald parkeren

  26 mei 2021

  Op 31 mei voor de VOP en op 1 juni voor de Oostwijk

  Woont u in het deel van de VOP en de Oostwijk waar nu geen betaald parkeren geldt? Dan heeft u onlangs een enquête van de gemeente ontvangen, met de vraag om voor 8 juni aanstaande te reageren. De gemeente onderzoekt zowel voor de VOP als voor de Oostwijk of er betaald parkeren kan komen waar dat nu nog gratis is. De gemeente wil betaald parkeren alleen invoeren als de meeste wijkbewoners het ook willen. Daarom kunnen zij laten weten of zij voor of tegen betaald parkeren zijn. Aan de voorstanders vragen we ook welke tijden voor betaald parkeren de voorkeur hebben.

 • Vlaardingen vraagt hulp aan de Tweede Kamer voor wijkaanpak

  25 mei 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de leden van de Tweede Kamer en de informateur gestuurd. In de brief vraagt het college aandacht om een het thema wijkaanpak op te nemen in het op te stellen regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Het college investeert samen met maatschappelijke partners in de wijken, maar hulp en ondersteuning vanuit het Rijk is van essentieel belang.

 • Openbare besluiten van 25 mei 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Vanaf donderdag 27 mei vaccineren in Vlaardingen

  20 mei 2021

  Volgende week donderdag opent de GGD de Vlaardingse vaccinatielocatie in District U, het voormalig Unileverterrein aan de Olivier van Noortlaan. Inwoners uit Vlaardingen en omgeving kunnen zich nu dichtbij huis laten vaccineren tegen corona. De locatie is ook toegankelijk voor andere mensen uit de regio.

 • Openbare besluiten van 18 mei 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Afsluiting fietspad langs Vlaardingervaart

  18 mei 2021

  Bouwconsortium BAAK start met de verbreding van het viaduct van de A20 over de Vlaardingervaart. Aan de zuidkant wordt vijf meter aangebouwd. Bij de werkzaamheden worden grote machines ingezet. Aan de oostkant van het viaduct is te weinig ruimte om deze op veilige afstand van het fiets- en het voetpad te plaatsen. Daarom wordt vanaf maandag 7 juni 2021 tot het eind van het jaar van maandag 06.00 tot vrijdag 17.00 uur het fietspad aan de oostkant van de Vlaardingervaart, tussen de Gretha Hofstralaan en de Julianalaan, afgesloten. Het naastgelegen voetpad is tot het eind van het jaar ook afgesloten. In het weekend en op feestdagen is het fietspad open en kunnen voetgangers hier ook gebruik van maken.

 • Ruiterpaden Broekpolder opgeknapt

  18 mei 2021

  Op uw edele ros - wind door de haren - dwalen door de Broekpolder? Eén met uw dier, één met de natuur… Dat is binnenkort nog fijner dan het al was. De opknapbeurt van de ruiterpaden in de Broekpolder is van start gegaan! De paden worden gefreesd en van nieuw zand voorzien.

 • Hulp bij belastingaangifte 2020

  18 mei 2021

  Inwoners met een klein inkomen kunnen een afspraak maken voor hulp bij hun belastingaangifte.

 • Verkeersprojecten uitgelicht: werken aan een veilige, mooie en stillere Reigerlaan

  18 mei 2021

  Dit jaar staan er behoorlijk wat werkzaamheden op stapel om Vlaardingen verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken. De gemeente gaat hiermee aan de slag, mede dankzij een subsidie van het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van bijna € 750.000. Die subsidie is bedoeld voor projecten, die bijvoorbeeld de omgeving van scholen en zorginstellingen veiliger maken, het oversteken verbeteren van drukke wegen voor wandelaars en fietsers en/of zorgen voor het uitbreiden van 30km-gebieden. De gemeente combineert de ingrepen zoveel mogelijk met gepland onderhoud en herstructureringswerk. Deze keer staat de aanpak van de Reigerlaan in de schijnwerpers.

 • Postuum Vlaardingse Stadsspeld voor Mar van Gijn

  19 mei 2021

  Op 19 mei 2021 reikt burgemeester Bas Eenhoorn postuum de Vlaardingse stadsspeld uit aan de weduwe van de heer Mar van Gijn. De wens was om de stadsspeld in verenigingsgebouw Obadja van de CJV aan de heer Van Gijn uit te reiken in aanwezigheid van zijn familie, vrienden en bekenden. Dit was door de coronamaatregelen steeds niet mogelijk. De uitreiking werd daardoor een aantal keer uitgesteld. Helaas is de heer Van Gijn onlangs overleden, maar de familie stelt het op prijs dat de Vlaardingse stadsspeld postuum wordt uitgereikt.

 • Dertien Koninklijke onderscheidingen voor Vlaardingers

  28 april 2021

  Burgemeester Bas Eenhoorn heeft tijdens de Lintjesregen van afgelopen maandag twaalf gedecoreerden in Vlaardingen bezocht en hen meegedeeld dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft om hen te benoemen in een ridderorde. Eén uitreiking vond in Schiedam plaats door burgemeester Cor Lamers omdat de activiteiten van die persoon in Schiedam plaatsvinden.

  Vanwege de coronamaatregelen kon er geen feestelijke bijeenkomst georganiseerd worden. Daarom ging de burgemeester langs bij de gedecoreerden om hen persoonlijk toe te spreken en de Koninklijke onderscheiding op gepaste afstand te overhandigen.