Raadsvergaderingen

De gemeenteraad komt bijeen volgens een maandelijks schema. In de meeste gevallen zijn de raadsavonden openbaar en kunt u deze live volgen via de livestream.

BOB-Cyclus

De gemeenteraad in Vlaardingen vergadert volgens de zogenoemde BOB-cyclus: beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen. Het komt ook wel eens voor dat het college een voorstel aan de raad doet waarover de raad direct een besluit neemt.

  • Beeldvorming 
    In de beeldvormende fase laten raadsleden zich informeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden worden door ambtenaren en externe deskundigen geïnformeerd over ontwikkelingen. 
  • Oordeelsvorming
    Als de raad geïnformeerd is, volgt de oordeelsvormende fase. Hierin bespreken raadsleden de onderwerpen die op de agenda staan en komen ze tot een voorlopig politiek standpunt. In deze fase wordt besloten of een onderwerp kan worden behandeld in de besluitvormende vergadering. 
  • Besluitvorming
    Als laatste volgt de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering. In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van verzamelde feiten, de oordeelsvorming en de informatie van eventuele insprekers. Alleen raadsleden hebben spreek- en stemrecht tijdens de raadsvergadering. 
Stukken en verslagen

U kunt vergaderingen van de gemeenteraad op verschillende manieren bekijken. Een overzicht van de geplande vergaderingen en informatie over de agenda vindt u op vlaardingen.raadsinformatie.nl

Op vlaardingen.raadsinformatie.nl kunt u ook de vergaderstukken zoals agenda’s en raadsvoorstellen vinden. U kunt hier achteraf vergaderingen terugkijken of beluisteren en de schriftelijke verslagen lezen.

Live uitzendingen

Er zijn verschillende vergaderingen: beeldvormende en oordeelsvormende raadscommissies en de besluitvormende raadsvergadering. De vergaderingen kunt u live beluisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. De besluitvormende raadsvergadering kunt u  ook live volgen met beeld en geluid via vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Hoe het werkt

De gemeenteraad vergadert vanaf 20.00 uur. U kunt hieronder live de vergadering bekijken of beluisteren zodra deze start. Ziet u de live uitzending niet? Kijk dan op vlaardingen.raadsinformatie.nl.