Samenstelling B&W

Het college bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en de gemeentesecretaris.

 
portret bert wijbenga     

Bert Wijbenga

Burgemeester

 • Openbare orde
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Handhaving en toezicht
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH)
 • Archief
 • Stadspromotie

Pasfoto Bart Bikkers

Wethouder Bart Bikkers

 • Verkeer en Vervoer, Blankenburgverbinding, Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
 • Milieu
 • Economische Zaken, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat
 • Binnenstad
 • Financiën, inkoop
 • Vastgoed en Grondzaken
 • Digitalisering, data en dienstverlening
Pasfoto Bart de Leede

Wethouder Bart de Leede

 • Openbare Ruimte en groen, klimaatadaptatie
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Cultuur en erfgoed
 • Duurzaamheid en energietransitie
Foto van wethouder Jacky Silos-Knaap

Wethouder Jacky Silos

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijsbeleid
 • Maatschappelijke participatie
 • Maatschappelijke opvang
 • Integratie en emancipatie
 • Onderwijshuisvesting
 • Personeel en Organisatie

Foto van Ivana Somers

Wethouder Ivana Somers

 • Bouwen en wonen
 • Participatie en communicatie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Coördinatie Omgevingswet
 • Sport
   
Foto van Erwin Stolk

Erwin Stolk

Gemeentesecretaris

 • Ondersteuning B&W