Samenstelling B&W

Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris.

Foto van Bas Eenhoorn     

Bas Eenhoorn

Waarnemend burgemeester

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Archief
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Handhaving en toezicht

Pasfoto Bart Bikkers

Wethouder Bart Bikkers

 • Verkeer en Vervoer
 • Binnenstad
 • Sport
 • Milieu
 • Economische Zaken
 • Stadspromotie
Pasfoto Bart de Leede

Wethouder Bart de Leede

 • Openbare Ruimte en groen, klimaatadaptatie
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Cultuur en erfgoed
Foto van wethouder Jacky Silos-Knaap

Wethouder Jacky Silos

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijsbeleid
 • Maatschappelijke participatie
 • Emancipatie en integratie
 • Maatschappelijke opvang

Foto van Ivana Somers

Wethouder Ivana Somers

 • Bouwen en wonen
 • Participatie en communicatie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Coördinatie Omgevingswet
Jules Bijl

Wethouder Jules Bijl

 • Financiën en inkoop
 • Externe financiering, Europese stimuleringsfondsen
 • Vastgoed en Grondzaken, inclusief Onderwijshuisvesting
 • Personeel en Organisatie
 • Digitalisering, data en dienstverlening
 • Duurzaamheid en energietransitie
Foto van Erwin Stolk

Erwin Stolk

Gemeentesecretaris

 • Ondersteuning B&W