Samenstelling B&W

Het college bestaat uit de burgemeester, 6 wethouders en de gemeentesecretaris.

Foto van het college B&W - 24 mei 2022
   

Foto van burgemeester Bert Wijbenga

Bert Wijbenga-Van Nieuwenhuizen

Burgemeester

 • Stadsprogramma: Veilig Vlaardingen 
 • Openbare orde 
 • Integraal veiligheidsbeleid 
 • Handhaving en Toezicht 
 • Vergunningverlening bijzondere wetten 
 • Bestuurlijke coördinatie 
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH) 
 • Stadspromotie en Vlaardingen 750 jaar
 • Archieftoezicht
 • Communicatie

Foto van Bart Bikkers

Wethouder Bart Bikkers

 • Stadsprogramma: Nieuwe Rivierzone 
 • Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad 
 • Financiën & Inkoop 
 • Economische Zaken & Vestigingsklimaat 
 • Mobiliteit 
 • Blankenburgverbinding & Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
 • Personeel en Organisatie
Foto van Lianne van Kalken

Wethouder Lianne van Kalken

 • Stadsprogramma: Groen Vlaardingen 
 • Openbare ruimte: Groen en Klimaatadaptatie 
 • Buitengebied 
 • Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek 
 • Bestuur en Participatie 
 • Evenementenbeleid 
 • Dierenwelzijn en Biodiversiteit 
 • Regenboogstad 
Foto van Ivana Somers

Wethouder Ivana Somers-Gardenier

 • Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen 
 • Bouwen en Wonen 
 • Ruimtelijke Ordening 
 • Huisvesting (arbeids)migranten en statushouders 
 • Opvang ontheemde Oekraïners 
 • Woonoverlast 
 • Openbare ruimte: Verhardingen en Riolering 
 • Afvalinzameling & Recycling

Foto van Jacky Silos

Wethouder Jacky Silos

 • Stadsprogramma: Nieuwe Westwijk 
 • Aandachtsgebieden
 • Zorg 
 • Ouderenzorg 
 • Jeugd 
 • Onderwijs 
 • Inclusie 
 • Huiselijk geweld & Kindermishandeling 
 • Maatschappelijke participatie
Foto van Koen Kegel

Wethouder Koen Kegel

 • Stadsprogramma: Nieuwe Energie 
 • Energietransitie 
 • Duurzaamheid 
 • Milieu 
 • Omgevingswet 
 • Grondzaken 
 • Vastgoed 
 • Onderwijshuisvesting 
 • ICT, Dienstverlening en Facilitaire zaken 
Foto van Arnoud Proos

Wethouder Arnoud Proos

 • Stadsprogramma: Zorgzaam Vlaardingen
 • Werk & Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Stroomopwaarts (SOW)
 • Sport en bewegen
 • Inburgering / integratie
 • Basisvaardigheden
 • Gezondheid
 • Maatschappelijke opvang
Foto van Erwin Stolk

Erwin Stolk

Gemeentesecretaris

 • Ondersteuning B&W