Wet- en regelgeving

Wilt u een regeling van de gemeente Vlaardingen vinden? Alle regelingen staan op overheid.nl.

Bekijk het regelingenoverzicht Vlaardingen

Door het invullen van de postcode en (een deel van) de naam van de regeling ziet u de gewenste regeling. In het bestand staan alle algemeen verbindende voorschriften van de gemeente en de door de bestuursorganen (college, burgemeester en raad) vastgestelde beleidsregels en verdere regels.

Regelingen zoeken in de site

U kunt wel regelingen zoeken op onze website. De inhoud die getoond wordt, komt uit de landelijke voorziening.