Projecten West

 • Herinrichting Hoogkamer

  Tijdens een bewonersavond in de Prins W.A. school presenteerde de gemeente onlangs de plannen voor de herinrichting van de Van Baerlestraat, Vossiusstraat, Melis Stokelaan en de Van Maerlantlaan.

 • Broekpolder

  Ontwikkeling en sanering

  Al meer dan 10 jaar wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de Broekpolder. De Federatie Broekpolder maakte plannen om er voor te zorgen dat de Broekpolder nog meer natuurwaarde krijgt en nog interessanter is voor recreanten. Deze plannen werden leidraad voor de ontwikkeling van het gebied. De ontwikkelingen gaan samen met sanering van delen van het gebied, dat in de jaren 50 van de vorige eeuw opgehoogd werd met vervuild havenslib.

 • Marathonweg

  Betere doorstroming, meer verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast

  De gemeente vernieuwt de Marathonweg. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2021 en 2023. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer en verminderen geluidsoverlast.

 • Nieuwe inrichting Krabbepark

  Watervogels broeden bij de nieuwe moeraseilanden, zonaanbidders leggen hun handdoeken neer op de nieuwe ligweide en fietsers rijden het nieuwe Rondje Krabbeplas. Het gebied rond de Krabbeplas – het Krabbepark – kreeg een facelift en is natuurlijker, recreatiever en toegankelijker geworden. Wethouder Bart Bikkers overhandigde op 17 augustus 2023 een symbolisch cadeau aan Laurens Bonekamp, teamleider Hof van Delfland bij Staatsbosbeheer: een zak bloemenweidemengsel. Hiermee droeg de gemeente het opgeknapte Krabbepark op een feestelijke manier over aan beheerder Staatsbosbeheer.

 • Afvalwaterzuivering De Groote Lucht

  Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2021 de wens uitgesproken om een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te bouwen, omdat de huidige installatie, De Groote Lucht, aan het einde van zijn levensduur en capaciteit is. Het vervangen van de huidige AWZI is nodig om ook in de toekomst het afvalwater te kunnen zuiveren voor de bewoners en bedrijven in Vlaardingen en de regio. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zorgen geuit over de plannen. Na uitvoerig onderzoek en intensief overleg is het college van B&W met Delfland tot een overeenkomst gekomen die niet alleen de zorgen van de gemeenteraad en inwoners wegneemt, maar ook een verbetering oplevert voor de stad en ook voor de regio. In een raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met de plannen van het Hoogheemraadschap van Delfland voor nieuwbouw van de AWZI.

 • Floris de Vijfdelaan Noord (Floris de Vijfdeplein)

  Op de plaats van het gesloopte winkelblok bouwt aannemer Plegt-Vos 50 sociale huurwoningen en 14 koopwoningen. De 14 koopwoningen zijn inmiddels verkocht. De huurwoningen worden via Woonnet Rijnmond aangeboden.

 • De Heemtuinen - Frank van Borselenstraat

  De ontwikkelcombinatie Timpaan en Heembouw bouwt 183 woningen aan de Frank van Borselenstraat. In 2021 hebben de partijen hierover met de gemeente een overeenkomst gesloten. De 183 woningen worden gebouwd op het terrein waar de inmiddels gesloopte wooncomplexen De Valkenhof stonden. Ook staan daar nu nog twee sporthallen, die later dit jaar worden gesloopt.

 • Erasmusplein - Spinozastraat

  De gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen werken aan een gezamenlijke ontwikkeling van een zorgaccommodatie en zorgappartementen van Ipse de Bruggen en reguliere koopappartementen. Het combinatiegebouw wordt gebouwd op het braakliggende terrein tussen het Erasmusplein en de nieuw aan te leggen Spinozastraat, waar voorheen de st. Willibrorduskerk stond.

 • Zuidbuurt

  13 april 2023

  In de Zuidbuurt worden de komende jaren 255 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

  De gemeente Vlaardingen heeft samen met Waterweg Wonen, na een zorgvuldig selectietraject, een ontwikkelpartner gekozen. De keuze is gevallen op ERA Contour. Samen maken we een plan om de Zuidbuurt in de Westwijk aan te pakken.