Marathonweg

Betere doorstroming, meer verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast

De gemeente vernieuwt de Marathonweg. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2021 en 2023. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer en verminderen geluidsoverlast.

Marathonweg - bcreative agencyVerkeersstudies wijzen uit dat de Marathonweg de verkeerstoename niet goed kan verwerken. Het wegverkeer groeit en ook de uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid in de Rivierzone zorgt voor meer verkeer op de Marathonweg. In het Actieplan Mobiliteit is de Marathonweg aangewezen als een van de hoofdontsluitingen van Vlaardingen. De gemeente wil de Marathonweg dan ook aanpassen voor een betere verkeersdoorstroming. De aanpassing moet zo vriendelijk mogelijk zijn voor de leefomgeving.

In 2017 startte de gemeente samen met bewoners, ondernemers en vakinhoudelijke deskundigen een zoektocht naar oplossingen voor de (verkeers)problemen die spelen op en rondom de Marathonweg. De gemeente heeft gekozen voor de beste oplossingen binnen het beschikbare budget.

Aanpak in fases

AsfaltIn oktober 2021 zijn we begonnen met de werkzaamheden ter hoogte van de fietsoversteek met de Zuidbuurtseweg. Hier is een middeneiland gerealiseerd, wat een veilige oversteek bevordert. Op het kruispunt met de Marnixlaan, nu een voorrangskruispunt, plaatsen we verkeerslichten. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger en kunnen fietsers en voetgangers beter oversteken. Ook willen we de kruispunten met de Westlandseweg/A20 en met de Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan aanpassen. Behalve een reconstructie zijn hier nieuwe verkeerslichten gepland, allebei met een vlottere verkeersafwikkeling tot doel. Voor een snellere afwikkeling van het verkeer willen we de afrit vanaf de A20 vanuit Maassluis verleggen. Ook willen we een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis. Door deze ingrepen stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder wachtrijen. De verbeteringen aan het kruispunt lossen niet alleen een knelpunt op in het wegennet van Vlaardingen, maar dragen ook bij aan een betere doorstroming op de A20. Voor het aanpassen van de oprit naar en afrit van de A20 bij het kruispunt met de Westlandseweg heeft de gemeente medewerking nodig van Rijkswaterstaat. Met Rijkswaterstaat is inmiddels overeenstemming bereikt. De verplaatsing van de afrit en de benodigde aanpassingen hiervoor op het onderliggend wegennet zijn medio maart 2023 gereed. Verder krijgt de gehele Marathonweg, met uitzondering van kruispunten en bochten, geluidsreducerend asfalt. 

Terugkijken informatiebijeenkomst

Op dinsdag 29 juni 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst over dit project. U kunt de bijeenkomst hieronder terugkijken.

Meer informatie

Voor updates en meer informatie over het project kunt u terecht op https://app.vdijk.nl/marathonweg. Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.