Flyeren

Het verspreiden van folders (flyeren) is in de gemeente onder voorwaarden toegestaan. Als u zich houdt aan deze voorwaarden hoeft u voor flyeren geen melding te doen.

Voorwaarden

Als u zich aan deze voorwaarden houdt, hoeft u flyeren niet te melden:

  • u mag geen standplaats innemen;
  • u mag niets verkopen;
  • flyeren mag niet op woensdag en zaterdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur en op koopzondagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur op het Veerplein, Achter het Veerplein, het Schoutplein en winkelcentrum Liesveld;
  • flyeren mag niet tijdens grote evenementen in het centrum van Vlaardingen zonder toestemming van de organisator;
  • afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke moet worden opgeruimd;
  • het gebruik van versterkt geluid is niet toegestaan.

Aanvraag toestemming flyeren

Het college kan ontheffing verlenen om toch te flyeren op de hierboven genoemde locaties. Vul dan het formulier Aanvraag toestemming flyeren (pdf, 14 kB)  in.

Lever het aanvraagformulier in bij de gemeente, dit kan via:

Kosten

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

Voor meer informatie over flyeren kunt u een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. U kunt ook bellen naar: (010) 248 4000.