Banierenlocaties aanvragen

Wanneer u voor of tijdens een evenement wilt vlaggen, kunt u maximaal 3 weken gebruik maken van de festivalpotten en/of vaste masten van de gemeente Vlaardingen. U vult het 'aanvraagformulier banierenlocaties' in en stuurt dit met het ontwerp van de banier naar de gemeente Vlaardingen.

Voorwaarden

 • De banieren zijn bestemd voor:
  • Vlaardingse evenementen zonder commercieel karakter;
  • Culturele semipublieke instanties die door de gemeente Vlaardingen worden gesubsidieerd.
 • Er is een keuze uit 3 clusters:
  • Cluster 1: Heel Vlaardingen;
  • Cluster 2:  Vastemastenlocaties;
  • Cluster 3: Centrum en toevoerwegen.
 • Door het permanente karakter van de locaties is een vergunningaanvraag in vele gevallen niet meer noodzakelijk.
 • Vul het aanvraagformulier volledig in. U ontvangt een ontvangstbevestiging. U krijgt daarna nog bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Kosten

 • Prijs inclusief productie banieren en inhangen banieren:
  • Cluster 1: Heel Vlaardingen € 5.150,-
  • Cluster 2:  Vastemastenlocaties € 2.600,-
  • Cluster 3:  Centrum en Toevoerwegen € 3.330,-
 • Prijs alleen inhangen banieren:
  • Cluster 1: Heel Vlaardingen € 1.620,-
  • Cluster 2: Vastemastenlocaties € 630,-
  • Cluster 3: Centrum en Toevoerwegen € 945,-
 • De prijs blijft gelijk, of u nu 1, 2 of 3 weken banieren wilt ophangen.

Bijzonderheden

In Vlaardingen staan op verschillende locaties in totaal 66 festivalpotten en 42 vaste masten voor het plaatsen van tijdelijke vlaggenmasten vooraf en tijdens evenementen (3 per locatie).

Aanvraag

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

Tips

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement wordt de aanvraag beoordeeld en beantwoord.