Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Vlaardingen doet mee in verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

www.vr-rr.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Burgemeester Bert Wijbenga
Plaatsvervanger: Wethouder Bart Bikkers

Stroomopwaarts

www.stroomopwaarts.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Bart de Leede,
Plaatsvervanger: Wethouder Bart Bikkers

Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen NWN

www.rogplus.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Jacky Silos
Plaatsvervanger: Wethouder Bart de Leede

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

www.dcmr.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Bart Bikkers
Plaatsvervanger:  Wethouder Ivana Somers-Gardenier

Regionale Belasting Groep

www.derbg.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Jules Bijl
Plaatsvervanger: Wethouder Bart Bikkers

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (voorheen GGD)

www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Jacky Silos
Plaatsvervanger: Wethouder Bart de Leede

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp (voorheen Jeugdhulp Rijnmond)

Bestuurslid vanuit Vlaardingen: Wethouder Jacky Silos
Plaatsvervanger: Wethouder Bart de Leede

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Bestuurslid vanuit Vlaardingen in algemeen bestuur: Burgemeester Bert Wijbenga
Plaatsvervanger: Wethouder Bart Bikkers

Lid vervoersautoriteit: Wethouder Bart Bikkers