Wat verandert er voor mij?

Vraag

Wat verandert er voor mij?

Antwoord

Voor u verandert het volgende:

  • Door de combinatie van de verschillende belastingen op één nota is het bedrag op de nota hoger dan u gewend bent. Uiteraard is het ook bij de Regionale Belastinggroep (hierna RBG) mogelijk om in termijnen te betalen. Voor meer informatie daarover kunt u bij de RBG terecht.
  • U moet rekening houden met de wijziging van het rekeningnummer waarop het belastinggeld gestort wordt. Het rekeningnummer van de RBG is te vinden op de aanslag van de RBG.
  • U kunt terecht op MijnRBG via www.derbg.nl. Inloggen kan met behulp van DigiD. Daar vindt u ook de taxatieberekeningen voor de OZB.
  • Het kan zijn dat de aanslag dit jaar op een andere naam (binnen het huishouden van de betreffende burger) komt te staan. Dat komt omdat vanaf 2014 de beleidsregels van de RBG worden toegepast. Als u de aanslag volgend jaar op een andere naam binnen het huishouden wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de RBG.
  • Veel mensen hebben de RBG al gemachtigd voor automatische incasso voor de waterschapsbelasting. De gemeentelijke belastingen worden aan die automatische incasso toegevoegd. Als u de RBG nog niet gemachtigd heeft voor automatische incasso, ontvangt u een brief met de mogelijkheid de RBG te machtigen voor automatische incasso.
  • Ook de RBG verleent kwijtschelding aan burgers die daar recht op hebben. De RBG doet dat aan de hand van de gegevens zoals die bekend zijn bij de Stichting Inlichtingenbureau.
Zie ook deze producten