Contactgegevens externe organisaties

Contactinformatie van organisaties die gaan over wonen, zorg, werk, ondersteuning, bewegen (sporten) en vrijwilligerswerk in Vlaardingen

Wonen

Spreekuur Servicepunt Woningverbetering
Informatie, vragen of het maken van een afspraak via (010) 248 4068 of vvehelpdesk@vlaardingen.nl

Milieuklachten
DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon (0888) 333 555 of www.dcmr.nl/overlast-melden.

Gas- of stroomstoring
Stedin, telefoon (0800) 9009.

Vragen/klachten/afspraak grof vuil:
Irado, telefoon (010) 262 1000 of  www.irado.nl/vlaardingen

BurenBemiddelaar
Minters, tel. (010) 435 1022

Zorg, werk en ondersteuning

Inloopspreekuren Wijkteams Vlaardingen 
Voor vragen over zorg, opvoeden, relaties of geldzaken. 
www.wijkteamsvlaardingen.nl of bel naar (010) 473 1033.

Stroomopwaarts - werk en inkomen, ondernemen
Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met Stroomopwaarts? Bel met telefoonnummer: (010) 246 5555 (werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur). Meer informatie:  www.stroomopwaarts.nl.

Formulierenbrigade
Voor hulp bij het invullen van formulieren. Neem contact op via (010) 246 5555.

Rogplus
Heeft u een vraag? Bel naar  (010) 870 1111 op werkdagen van 08.30 tot 14.00 uur of stuur een e-mail naar info@rogplus.nl. Kijk op www.rogplus.nl voor meer informatie over zelfstandig blijven.

Seniorenwelzijn
Biedt ondersteuning aan zelfstandig wonende senioren (55+). 
www.seniorenwelzijn.nl
info@seniorenwelzijn.nl

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Telefoon (010) 248 4048

Leefstijlloket
Persoonlijk advies over een gezonde leefstijl.

Zie www.leefstijlloketvlaardingen.nl voor dagen en tijden van de inloopspreekuren of bel voor een afspraak: (010) 845 39 85

Humanitas Thuisadministratie Vlaardingen
Telefoonnummer: 06- 35117766 
E-mail: r.tange@humanitas.nl

Schuldhulpmaatje Vlaardingen
www.schuldhulpmaatjevlaardingen.nl

(Kinder)ombudsman 
Kinderombudsman: 0800-87 65 432 of www.dekinderombudsman.nl
Nationale ombudsman:  0800-33 55 555 of kijk op www.nationaleombudsman.nl.

Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen
E-mail: adviesraadsociaaldomein@vlaardingen.nl
www.adviesraadsociaaldomein-vlaardingen.nl

Bibliotheek de Plataan
www.debibliotheekdeplataan.nl 
info@debibliotheekdeplataan.nl

Sporten en bewegen

Vlaardingen in Beweging, www.stichtingvib.nl.

KLiK Vrijwilligers Vlaardingen

KLiK is voor iedereen die vrijwilligers wil inzetten of vrijwilligerswerk wil doen. 
www.klikvrijwilligers.nl
klik@vlaardingen.nl.