Holy Zuid - Vogelbuurt

Bezoekadres:
Google maps Holy Zuid - Vogelbuurt

Het gebied ligt tussen de Lepelaarsingel, Reigerlaan, Torenvalklaan en Spechtlaan.

Stand van zaken: zie tekening

Werkzaamheden: werk loopt, met name bouwrijp maken, vervanging, riolering en herinrichting Spechtlaan en Torenvalklaan.