Werken aan de weg

De gemeente informeert u op deze pagina over werkzaamheden aan het wegennet in onze stad.

Op de website www.vanAnaarBeter.nl vindt u informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen, de verwachte verkeershinder en alternatieve routes.

Locaties
Naam Adres
Blankenburgverbinding
Energieweg (16/06/2021)
Holy Zuid - Vogelbuurt
Reigerlaan (17/05/2021 tot en met 16/07/2021)
Trekkade (07/06/2021 - 24/12/2021)
Vaartweg (15/06/2021)
Zuidbuurt(18/06/2021 en 19/06/2021)