Varen in Vlaardingen / haven

Vlaardingen heeft veel plekken waar u uw pleziervaartuig kunt afmeren. Meld uw ligplaats telefonisch of via de marifoon voordat u afmeert. Beroepsvaart meert af in het buitendijkse gebied.