Beroepsvaart

De scheepsagent moet een ligplaats voor zeeschepen aanvragen. Op basis van grootte, diepgang van het schip en doel (bijv. wachten, ladingsoort, lossen, laden, reparatie), wordt een ligplaats toegewezen.

Daarbij geldt de havenbeheersverordening en het havenreglement. Het Havenbedrijf Rotterdam brengt het havengeld in rekening.

De binnenscheepvaart mag na toestemming ligplaatsen gebruiken in de Koningin Wilhelminahaven-haven (KW-haven). Het Havenbedrijf Rotterdam brengt het havengeld in rekening. In het gebied rond de KW-haven staan 3 containers voor huisvuil: 2 containers op de hoek dwarswal 647 (op de loswal bij het Grote Visserijplein) en één op 640 (KW-haven Noordzijde op de loswal ter hoogte van looppoort steiger 639). De containers zijn alleen voor huisvuil in vuilniszakken. Olieresten, chemisch afval of ruimvuil mag u er niet ingooien.

Wilt u contact met de havendienst? Gebruik dan marifoonkanaal 20. De havendienst is elke dag bereikbaar van 05.45 uur tot 22.00 uur via het marifoonkanaal. 's Nachts (22.00 uur tot 06.00 uur) is de havendienst alleen telefonisch bereikbaar via 010-248 4333.

Precario

Rond het buitendijkse havengebied heft de havendienst precariobelasting. Dit is een belasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. De Havendienst kan u meer informatie geven over precariobelasting.

Koningin Wilhelminahaven

Het aantal ligplaatsen in de Koningin Wilhelminahaven is beperkt. Ook zijn schepen groter dan vroeger waardoor er meer ruimte nodig is om veilig te varen. Schepen die laden of lossen met mobiele of drijvende kranen hebben voorrang boven schepen die komen wachten in de haven. Houd er rekening mee dat er op de kade vrijwel geen ruimte is voor overslag van vrachtauto’s in combinatie met binnenvaartschepen. De ligplaatsen in de oosttak van de KW-haven zijn alleen beschikbaar voor zeevaart en binnenvaartschepen die hier laden of lossen. In de westtak en de Buitenhaven kunt u met toestemming een ligplaats krijgen als u met uw schip wacht op doorvaart.

Havennummers KW-haven

Streefdiepte KW-haven in meters ten opzichte van NAP:

 • monding en centrale geul : 7,20
 • 634/635 : 6,20
 • 636 : 6,20
 • 637/638 : 7,00
 • 639nz/640/643 : 6,00
 • 641/642/639zz : 6,50
 • 644 t/m 649 : 3,00-4,00
Aanmelden voor ligplaats in KW-haven

Ligplaatsen worden 24 uur per dag aangewezen door de havendienst Vlaardingen.

 • Maak een account aan in het webportal van Havenbedrijf Rotterdam op www.portofrotterdam.com voordat u toestemming krijgt om een ligplaats in te nemen. Via dit account betaalt u het havengeld.
 • Bel vooraf de havendienst via (010) 434 4700 of roep de havendienst op via marifoonkanaal 20. Geef aan welke ligplaats in de Koningin Wilhelminahaven u wilt gebruiken.
 • De haven wordt ingedeeld door de havendienst. Afhankelijk van de afmetingen van het schip, het doel, de periode en de verwachtlijst bepaalt de havendienst of u een ligplaats krijgt.
 • Heeft u met de havendienst afgesproken dat u voor een bepaalde periode een ligplaats inneemt? Dan kan het gebeuren dat er tussentijds verhaald moet worden of dat u de haven moet verlaten.
 • Uw schip moet altijd voldoende bemand zijn om te verhalen.
 • Neem contact op met de havendienst als de orders van uw schip veranderen (eerder of later vertrekken).
 • U kunt ligplaatsen niet reserveren of opeisen.

Let op: aan de steiger (ligplaats 706) op de rivier mogen alleen passagiersschepen met schriftelijke toestemming afmeren. Vanwege de constructie van de steiger is het verboden met binnenvaartschepen af te meren. Via marifoonkanaal 20 is de havenbeambte bereikbaar van 05.45 uur tot 22.00 uur.​​​​​

Veiligheidseisen KW-haven

De Koningin Wilhelminahaven is de enige zeehaven in het Rijnmondgebied waar zeeschepen laden of lossen aan een openbare kade. Om aan de internationale veiligheidseisen te voldoen, is een Port Facility Security plan opgesteld. Alleen bij security level 1 kunnen schepen afmeren. Verder mogen er alleen schepen met ISSC (International Ship Safety Certificate) liggen.

UN Locator Code NLVLA
Port identification number 23114
Assigned port facility number 175
PSO reference number 163-1