Actieplan mobiliteit

De gemeente Vlaardingen werkt aan een verkeersveilige, bereikbare en gezonde stad. Het Actieplan Mobiliteit is het nieuwe spoorboekje voor het verkeer- en vervoersbeleid tot 2030.

Het actieplan is in november 2018 officieel door de gemeenteraad vastgesteld. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties hebben in het voortraject volop hun ideeën ingebracht. De gemeente, samenwerkingspartners en andere betrokkenen zijn aan de slag gegaan met de uitwerking. Het Actieplan Mobiliteit heeft als motto ‘veilig, bereikbaar en gezond’.

Het Actieplan Mobiliteit draagt bij aan een stad waar het prettig wonen, werken, recreëren en ondernemen is. Een goede structuur van wegen, fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer bepaalt immers mede of u plezierig woont, of u soepel op uw werk, bij de huisarts, vereniging of vrienden komt en of u in uw vrije tijd een prettige fietstocht of wandeling kunt maken. Een goede verkeersstructuur is ook van grote waarde voor de economie. Bedrijven willen immers goed bereikbaar zijn voor hun klanten, leveranciers en werknemers. 

Verkeersveiligheid voorop

Verkeersveiligheid is in het Actieplan Mobiliteit het uitgangspunt. De gemeente gaat verder met het toepassen van de principes van Duurzaam Veilig op het gehele wegennet. Voorbeeld daarvan is het op meer plaatsen scheiden van fietsers en autoverkeer. Daarnaast komt er extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers; voor fietsers en voetgangers in het algemeen en voor scholieren, ouderen en mensen met een handicap in het bijzonder.

Beter bereikbaar door bundelen doorgaand verkeer

De bedrijfsactiviteiten in de Rivierzone zorgen voor veel verkeer door de stad naar de autosnelwegen. De gemeente gaat dit verkeer op een beperkt aantal wegen bundelen. Hierdoor vermindert de drukte op andere wegen, waardoor fietsers en voetgangers meer de ruimte krijgen. Wel zijn op sommige wegen aanpassingen nodig om de doorstroming te verbeteren, die tegelijk ook een beter woon- en leefklimaat moeten waarborgen. Ook het verminderen van het doorgaande verkeer in de binnenstad is een belangrijk punt in het plan.

Meer fietsen en lopen

De gemeente ziet volop kansen om het fietsgebruik binnen de stad te vergroten. De fietsstructuur kan verbeteren door ontbrekende schakels in de route op te vullen, bestaande routes te verbeteren en de routes duidelijker herkenbaar te maken. Ook wil de gemeente het netwerk van looproutes verbeteren door ontbrekende schakels te realiseren, zoals een goede looproute tussen de Rivierzone, station Vlaardingen Centrum en de binnenstad.

Hoe verder?

Alle opgaven uit het Actieplan Mobiliteit worden opgenomen in een Mobiliteitsagenda. Heeft u interesse in het Actieplan Mobiliteit? Vul dan het reactieformulier in. Wilt u bijdrage leveren aan de Mobiliteitsagenda? De gemeente gaat inwoners, ondernemers en belangenorganisaties hier binnenkort bij betrekken. Houd deze website, het Gemeentenieuws in Groot Vlaardingen en/of de gemeentelijke Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.

Uitgelicht:

Vlaardingen als beste fietsstad van Nederland

De gemeente wil het fietsgebruik stimuleren door het scheppen van een uitstekend fietsklimaat. Tien partijen in de Vlaardingse gemeenteraad hebben nog voor de verkiezingen van 2018 een Fietsakkoord gesloten dat bestaat uit een tienpuntenplan. Het doel van het Fietsakkoord is om van Vlaardingen de beste fietsstad van Nederland te maken voor 2022. Wethouder Bart Bikkers: “Ook met deze ambitie ga ik voortvarend aan de slag. Vlaardingen heeft alles in huis om fietsstad bij uitstek te worden. We hebben een compacte stad met wijken die op korte afstand van elkaar liggen. Alle bestemmingen in de stad zijn binnen 7,5 km bereikbaar. Als we investeren in ons fietsnetwerk is de kans groot dat mensen vaker de fiets gebruiken. Ik zie graag dat de fiets een gelijkwaardig alternatief is voor de auto. Fietsen heeft zoveel positieve effecten. Het is goed voor de gezondheid, draagt bij aan een schone en bereikbare stad en is voor iedereen betaalbaar. Op regionaal niveau is de elektrische fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto.” Inwoners en belangenorganisaties worden bij de plannen betrokken.