Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het doen van een taak of functie in de samenleving. 

Afspraak maken voor:

Aanvraag verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Eisen

U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hoe werkt het

Digitaal

Op afspraak:

  • maak een afspraak bij het stadskantoor.
  • vraag de VOG persoonlijk aan of via een gemachtigde. Vul dan het digitaal machtigingsformulier in.
  • neem het volledig ingevulde aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’ mee. U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u vraagt. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. U kunt het formulier ook downloaden via www.justis.nl.
  • de gemeente stuurt de VOG-aanvraag digitaal door naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De VOG-aanvraag duurt maximaal 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis.

Meenemen naar afspraak
  • identiteitsbewijs.
  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’.

Een gemachtigde moet ook meenemen:

  • eigen identiteitsbewijs.
  • een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier.
Kosten en geldigheid
  • op afspraak aan de balie: € 41,35
  • voor vrijwilligers: gratis

Hoe lang een VOG geldig is, bepaalt de werkgever of de organisatie waar u de VOG voor aanvraagt. 

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.