Kan ik een VOG met spoed aanvragen?

Vraag

Kan ik een VOG met spoed aanvragen?

Antwoord

Ja, dat kan in een aantal gevallen, namelijk bij:

  • adoptie
  • bij werk in het buitenland
  • bij een benoeming tot gedeputeerde of wethouder
  • bij kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger

Als uw aanvraag is goedgekeurd door Justis ontvangt u de VOG binnen anderhalve week, mits er geen strafbare feiten in het Justitieel Documentatie Systeem zijn aangetroffen.

Zie ook deze producten