Open data

De gemeente Vlaardingen legt veel gegevens vast in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken. Zo worden gegevens vastgelegd over objecten in de openbare ruimte, zoals straatverlichting, straatmeubilair, bomen et cetera. Deze overheidsdata worden vastgelegd in gemeentelijke informatiesystemen, maar kunnen als open data ook voor burgers en bedrijven van grote waarde zijn.

Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe apps. Zo is Buienradar bijvoorbeeld tot stand gekomen met data van het KNMI en maakt de app OmgevingsAlert Vlaardingen gebruik van data van www.officielebekendmakingen.nl, een site van de overheid.

Open data

De gemeente onderschrijft het belang van het beschikbaar stellen van de overheidsdata als open data. Open data is overheidsinformatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

Dataplatform

De gemeente Vlaardingen ontsluit haar open data via Dataplatform. Dit Dataplatform is een samenwerkingsinitiatief van Nederlandse overheidinstellingen, met als doel de efficiënte en rechtmatige ontsluiting van overheidsdata. Efficiënt omdat we dezelfde soorten data zoveel mogelijk op de zelfde manier ontsluiten. Rechtmatig omdat het uiteraard belangrijk is dat vertrouwelijke gegevens, zoals persoonsgegevens, ook vertrouwelijk blijven.