Financiële stukken

De gemeente Vlaardingen biedt alle financiële stukken na 2019 digitaal aan.

Op www.vlaardingen.nl/financien vindt u een overzicht van de financiële stukken, zoals de begroting, kadernota, voortgangsrapportage en de jaarstukken.

Bent u opzoek naar financiële stukken die voor 2019 zijn gepubliceerd? Deze kunt u terugvinden in Archiefweb.