Riolering en herinrichting Oud Ambacht

In Oud Ambacht zijn straten toe aan nieuwe riolering en bestrating. De gemeente grijpt deze werkzaamheden aan om de inrichting van de buurt direct waar mogelijk ook te verbeteren. Zo willen we bij dit project de weg beter indelen, willen we de verkeerssituatie op de Rozenlaan aanpassen, openbare verlichting vervangen en het groen binnen het gebied verbeteren. Op de bijgevoegde kaart kunt u zien welke straten binnen het projectgebied vallen.

Onderzoeken

Bij de voorbereiding van het project en tijdens de ontwerpfase, voeren we diverse onderzoeken uit om inzicht in belangrijke zaken te krijgen. Dit gebeurt zowel van achter het bureau als op locatie. Het kan dus zijn dat bewoners projectmedewerkers zien in hun straat die de huidige situatie voor ons in kaart brengen.

Ontwerp

Oud Ambacht is gebouwd in een periode waarin men vaak koos voor smalle straten. Door die ouderwetse straatbreedte is er helaas maar beperkt ruimte voor alles wat er in een straat nodig is: trottoir, rijbaan, parkeren, groen, verlichting, afvalcontainers. Het is dan ook een uitdaging om de straat zo in te richten dat deze voldoet aan de hedendaagse eisen en daarbij moeten er soms keuzes gemaakt worden. Als het ontwerp klaar is, wordt deze aan de bewoners van het gebied toegestuurd en kunnen zij hier nog op reageren. Woensdag 13 april waren bewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin zij het ontwerp gepresenteerd kregen en hun opmerkingen konden meegeven aan de projectmedewerkers. Alle opmerkingen zijn verzameld en in week 17 worden de vragen op deze pagina gepubliceerd met daarbij de reactie waarin u kunt lezen wat het projectteam met de opmerking gaat doen.

Uitvoering

Als het ontwerp definitief is, volgt de voorbereidingsfase waarin de gemeente het ontwerp verder uitwerkt. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer. De gemeente hoopt dat de aannemer zo snel mogelijk na de zomervakantie van start kan.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Deze kunt u stellen via ons contactformulier. Vermeld hier dan duidelijk dat het gaat over ‘Project riolering en herinrichting Oud Ambacht’.