Projecten Vlaardinger Ambacht

 • Herstructurering Babberspolder-Oost

 • Wijkaanpak Babberspolder-Oost

  Vanwege de grote herstructurering in Babberspolder-Oost is er extra aandacht voor de leefbaarheid in deze wijk. De gemeente Vlaardingen werkt samen met Minters en de sociale wijkonderneming, de stichting Vrienden van Vlaardinger-Ambacht, aan de wijkaanpak Babberspolder-Oost met steun van een subsidie van de rijksoverheid.

 • Locaties Van der Kooij

  Op de voormalige van der Kooij locatie aan de Kethelweg wordt een nieuwbouwplan ontwikkeld met appartementen en grondgebonden woningen.

 • Van Limburg Stirumstraat (voormalige Globeschool)

  Dit project is een herontwikkeling van de Globeschool aan de Van Limburg Stirumstraat tot 10 kluswoningen.

 • Aanleg rotonde Van Hogendorplaan/Rotterdamseweg

  De aanleg van een rotonde op het kruispunt Van Hogendorplaan/Rotterdamseweg start op 14 maart 2022. De nieuwe rotonde is naar verwachting op 31 juli 2022 klaar. Aannemer Heijmans Infra legt de rotonde aan in opdracht van de gemeente Vlaardingen. De nieuwe rotonde verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid.

 • Riolering en herinrichting Oud Ambacht

  In Oud Ambacht zijn straten toe aan nieuwe riolering en bestrating. De gemeente grijpt deze werkzaamheden aan om de inrichting van de buurt direct waar mogelijk ook te verbeteren. Zo willen we bij dit project de weg beter indelen, willen we de verkeerssituatie op de Rozenlaan aanpassen, openbare verlichting vervangen en het groen binnen het gebied verbeteren. Op de bijgevoegde kaart kunt u zien welke straten binnen het projectgebied vallen.