Westhavenkade tegenover de Pelmolen

De gemeente wil de stad naar het water brengen en heeft voor verschillende locaties in de Rivierzone een overeenkomst gesloten met Consortium Rivierzone Vlaardingen BV. De bewoners van de toekomstige woningen krijgen uitzicht op de rivier, de kades of op het groene binnengebied en wonen nabij het metrostation Vlaardingen Centrum.

PelmolenTegenover de monumentale Pelmolen, gerestaureerd en verbouwd in 1997 tot een appartementencomplex, komen ca. 143 woningen die grotendeels aan de Westhavenkade liggen.

Groen openbaar gebied

Het is een aantrekkelijk en robuust gebied, maar er zijn ook uitdagingen zoals het industriegeluid en hoe om te gaan met het soms hoge water. In het bestemmingsplan dat voor deze locatie wordt opgesteld zullen de maatregelen worden onderzocht en bepaald om tot een goed woon- en leefklimaat te komen. 
Onderdeel hiervan is de te realiseren hoogwaterkering en  het opnieuw inrichten van de kades en aangrenzende openbare ruimte, waardoor er een aantrekkelijke woonomgeving ontstaat.

Oplossing hoog water

Voor de hoog water opgave is samen met bewoners, ondernemers en ontwerpers van Posad Maxwan in de periode 2022-2023 een oplossing bedacht. Een waterkering in samenhang met de kwaliteit van de openbare ruimte. Het heeft geleid tot een aantrekkelijke omgeving waar de buurt in de zomer van 2023 volmondig ja tegen heeft gezegd. De technische uitwerking en detaillering is in volle gang en in de periode 2024-2025 zal de realisatie plaatsvinden. Voor zowel de Westhavenkade, KW-Haven als de Buitenhaven betekent dat voortaan droge voeten. Een voorwaarde voordat in het gebied nieuwe woningen gebouwd mogen worden.

Westhavenkade tegenover de PelmolenOntwikkeling Rivierzone

De ontwikkeling van de Westhavenkade is onderdeel van  de ontwikkeling van de Rivierzone. Vlaardingen wil zo de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en voorzien in de woningbehoefte. Op verschillende locaties in de Rivierzone worden woningen en voorzieningen gerealiseerd in de karakteristieke omgeving van de historische stad, de havens en het maritiem erfgoed langs de rivier de Nieuwe Maas. Wonen, leren, werken en recreëren komen samen, met een snelle verbinding naar Rotterdam en naar het strand. In totaal worden 2450-3100 nieuwe woningen gerealiseerd, binnen verschillende prijsklassen en in een mix van hoogstedelijke bouw, groene omgeving en voorzieningen als scholen, horeca en sportfaciliteiten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.