District U

De herontwikkeling van het voormalig Unilever-terrein biedt de kans om een nieuws stadsdeel te ontwikkelen waar wonen, werken en recreëren samenkomen en elkaar versterken en om de functies van de stad dichter naar de rivier te brengen. Zo ontstaat District U: een stoer, dynamische wijk op de overgang van stad, park en haven. Met prettige openbare ruimte en autovrije verblijfsruimte, en een serie van stoere stadsblokken.

Fairland Studio foto: Tamara HeckDoor een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied, wordt er een ontwikkeling mogelijk gemaakt voor maximaal 805 woningen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, 180 zorgwoningen, horeca en maatschappelijke voorzieningen waaronder cultuur, sport en recreatie en zorg, kantoren, dienstverlenende voorzieningen en bedrijven. Voor meer informatie over de ontwikkeling vindt u op www.district-u.nl.

Pop-up voor meer levendigheid

Om ervoor te zorgen dat er al vanaf het begin levendigheid is, ontstaan er diverse pop-up functies in het gebied. De oude brandweerkazerne is omgebouwd tot bar-lounge- en restaurant. Oude tennisbanen krijgen naast tennis een functie voor fitness en yoga. De Fairlandstudio’s, 320 stuks tijdelijke woningen voor jongeren, zijn in 2022 opgeleverd. Een levendige plek waar jongeren, maar ook bestaande oudere bewoners van het gebied elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen ontplooien. Meer informatie over de tijdelijke ruimtes vindt u op www.districtnu.nl

Bestemmingsplan

Op 13 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Maaswijk-West vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State door enkele belanghebbenden. De gemeente is in afwachting van behandeling door de Raad van State. Meer informatie hierover vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ontwikkeling Rivierzone

De ontwikkeling van District U is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Rivierzone. Met de ontwikkeling van de Rivierzone wil Vlaardingen de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en voorzien in de woningbehoefte. Op verschillende locaties in de Rivierzone worden woningen en voorzieningen gerealiseerd in de karakteristieke omgeving van de historische binnenstad, de haven en de rivier. 

In totaal worden 2450-3100 nieuwe woningen gerealiseerd, binnen verschillende prijsklassen en in een mix van hoogstedelijke duurzame woningbouw,  groen, voorzieningen, onderwijs, horeca en kleinschalige bedrijvigheid op loopafstand van OV en de binnenstad. 
Wonen, werken en recreëren komen samen, met een snelle metroverbinding naar Rotterdam (15 minuten) en naar het strand in Hoek van Holland. Op fietsafstand van Midden-Delfland en de Broekpolder en met de komst van de nieuwe Blankenburgtunnel in 2024 is er een snelle verbinding met het eiland van Voorne-Putten en de natuurgebieden rond Rockanje en Oostvoorne.

Vragen 

Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.