Projecten Indische Buurt

  • Herinrichting Indische Buurt

    Het worden roerige tijden voor de Indische Buurt. De riolering in deze wijk is aan het einde van zijn levensduur en moet dus vervangen worden. Dat betekent dat in de hele wijk de straat open moet. Een flinke klus, die dan ook enkele jaren gaat duren. De gemeente pakt de wijk in vier delen aan.

  • Floreskwartier

    ABB Bouwgroep werkt aan de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Floreskwartier. De gemeente en ABB hebben daartoe een anterieure overeenkomst gesloten. In de anterieure overeenkomst staan afspraken over ruimtelijke, financiële en andere relevante uitgangspunten waaronder de gemeente en ABB Ontwikkeling B.V. samenwerken om te komen tot realisatie van deze ontwikkeling.

  • Herontwikkeling Soendalaan 30

    Het is al jaren een wens van de gemeente om de garage aan de Soendalaan 30 te vervangen door woningen. De garage ziet er slecht uit en de bouwkundige staat is slecht. Ook is asbesthoudend materiaal in het dak verwerkt. Vanwege de uitstraling van de buurt en de (brand)veiligheid is herontwikkeling naar woningen zeer gewenst.