Blankenburgverbinding

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt Rijkswaterstaat aan de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg die de A20 (bij Vlaardingen) verbindt met de A15 (bij Rozenburg). Naast de Van Brienenoordbrug en de Beneluxtunnel komt er zo een derde oeververbinding in de regio Rijnmond. Bouwconsortium BAAK legt sinds september 2018 in opdracht van Rijkswaterstaat deze nieuwe snelweg aan. Daarvoor moet veel werk worden verzet. De snelweg is naar verwachting in 2024 gereed.

De Maasdeltatunnel onder het Scheur komt op de noordoever, dus aan de Vlaardingse kant, boven bij het Oeverbos en het groene veenweidegebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Vanaf de tunnelmond gaat de weg hier omhoog over de Maassluisedijk heen en dan omlaag onder het spoor door. Vervolgens verdwijnen de auto’s onder de grond in de Hollandtunnel. Als ze uit deze landtunnel komen, rijden ze verdiept langs de Krabbeplas naar het nieuwe knooppunt Vlaardingen, dat de A24 met de verbrede A20 naar Rotterdam verbindt. 

paardrijders in de Zuidbuurt - fotografie Angelique van Woerkom  water en groen in de Zuidbuurt - fotografie Angelique van Woerkom

Het knooppunt Vlaardingen krijgt twee onderdoorgangen en komt dus verdiept te liggen. Rondom het knooppunt wordt riet aangeplant, om de omgeving zo min mogelijk te verstoren. Voor de doorstroming van het verkeer krijgt de A20 tussen het Kethelplein en het toekomstige knooppunt Vlaardingen in beide richtingen een derde rijstrook.

luchtfoto van het gebied waar de Blankenburgverbinding komt

Extra maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en geluid

Voor een deel loopt de nieuwe snelweg dwars door een gebied dat dient als ‘groene long’ van het meest dichtbevolkte gebied in de Randstad. Het is dan ook essentieel dat er maatregelen getroffen worden en voorzieningen komen die bijdragen aan de leefbaarheid. Naast de wettelijke compensatieverplichtingen voor alles wat verandert en wordt aangetast door de aanleg van de Blankenburgverbinding trekt de minister 25 miljoen euro extra uit voor voorzieningen en maatregelen die bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied. Onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben Vlaardingen, Rotterdam (gebied Rozenburg), Maassluis, Midden-Delfland, provincie en waterschappen samen een kwaliteitsprogramma gemaakt. In dit programma staat een pakket extra maatregelen voor landschap, natuur, recreatie, water, lucht en geluid.

Na het vaststellen in 2015 van het Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland hebben allerlei betrokken partijen de handen ineengeslagen voor  het optimaliseren van de natuur en de beleving van de gebruikers in het omliggende recreatie- en natuurgebied van de Blankenburgverbinding. Het programma omvat de groene zone ten westen van Vlaardingen: van het Oeverbos en de Rietputten tot het nieuwe Krabbepark. Aan de zuidkant van de rivier ligt de nadruk op het groengebied rondom Rozenburg: de Groene Gordel. Ideeën en feedback van bewoners, ondernemers en professionals zijn in de plannen verwerkt. Meer informatie is te vinden op www.nieuw-waterland.nl.

mensen op het strand bij de Krabbeplas - fotografie Ron van Rossum  fietsers in het groen bij het Oeverbos - fotografie Ron van Rossum

Herinrichting Krabbepark

De gemeente Vlaardingen zorgt voor herinrichting van het Krabbepark. Het krijgt een kwaliteitsimpuls en wordt recreatiever en toegankelijker. De gemeente Vlaardingen zorgt voor herinrichting van het Krabbepark. Het krijgt een kwaliteitsimpuls en wordt recreatiever en toegankelijker. 

Vragen en reacties?

Wilt u weten welke werkzaamheden er bij u in de buurt zijn? Meld u dan aan voor het ontvangen van digitale bouwberichten van bouwconsortium BAAK. Dit kan door een e-mail te sturen naar omgeving@baakbbv.nl. U kunt ook voor meer informatie over het aanleggen van de Blankenburgverbinding op de website www.blankenburgverbinding.nl kijken en zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.

Heeft u een vraag of een klacht over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar BAAK via omgeving@baakbbv.nl.
 

Bewaren

Bewaren

Bewaren